Annons

Kraftig kritik mot flygskatten

zoom En skatt minskar möjligheterna att nå destinationens mål att fördubbla antalet besökare fram till 2020, anser Visitas vd Eva Östling.
En skatt minskar möjligheterna att nå destinationens mål att fördubbla antalet besökare fram till 2020, anser Visitas vd Eva Östling.
NYHETER. En flygskatt införs nästa år om regeringen får som den vill. Inom besöksnäringen är oron stor för konsekvenserna.– Det finns en risk att vi förlorar besökare till andra länder, säger Erika Mattsson, vd för Swedish Lapland Visitors Board.
Annons

Förslaget om flygskatt presenterades av en utredning som lades fram i höstas. Trots omfattande kritik från flera remissinstanser har regeringen valt att ta med den i den kommande budgeten.

Miljöpartiet som drivit frågan ser skatten som ett styrmedel för att minska klimatpåverkan.

– Hittills har det ju varit en kraftig subvention till flyget att man inte har betalat bränsleskatt för den påverkan flyget har. Nu inför vi en punktskatt som kommer att dämpa den ökning av flyget vi nu ser och dess utsläpp, säger finansmarknadsminister Per Bolund till nyhetsbyrån TT.

Visitas vd Eva Östling varnar för konsekvenserna av en flygskatt.

– Allt som fördyrar att resa runt i Sverige påverkar oss negativt. Särskilt slår detta mot norra Sverige där avstånden är långa och där det inte finns alternativ till flyget.

Mer attraktivt resmål

Miljömålen bör nås på andra sätt, anser hon.

– Vår näring vill istället bidra till att flyget ställer om. Om viljan finns från politiskt håll skulle Sverige kunna bli först med ett inrikesflyg som körs på biobränsle samtidigt som vi måste satsa ännu mer på forskning så att flyget kan ställa om och bli helt fossilfritt. Det skulle göra Sverige ännu mer attraktivt som resmål. 

På vilka områden blir konsekvenserna störst?

­– Hårdast drabbar det norra Sverige men även Gotland. Mer generellt påverkar det hela näringslivet och Sveriges konkurrenskraft. Norge, som infört flygskatt, planerar att slopa den på grund av de negativa effekterna.

Vilka reaktioner har du mött bland medlemsföretagen?

– Senast idag ringde en orolig medlem som driver fem hotell i Stockholmsregionen. Han var mycket orolig för hur beläggningen kommer att påverkas och känner sig besviken över att regeringen inte lyssnat till Visita och alla andra remissinstanser som avfärdar flygskatten.

Hon håller inte med om att flygskatten är en grön skatteväxling.

– Det ger ju inte de effekter på klimatet som vi måste uppnå. Men vi är positiva till att regeringen vill uppmuntra enmansföretagare att anställa genom att minska kostnaderna. Det är rätt väg att gå men skulle behövas också för större företag inom tjänste- och servicesektorn.

Erika Mattsson, vd på Swedish Lapland Visitors Board varnar för att turismen drabbas om flygskatten införs.

– Det finns en risk att vi förlorar besökare till andra länder, säger hon.

En skatt minskar möjligheterna att nå destinationens mål att fördubbla antalet besökare fram till 2020, anser hon.

En flygskatt skulle medföra en extra kostnad på 960 kr för en familj från Europa och 2360 kr för en familj från USA till besöksmål i nordligaste delen av Sverige, enligt beräkningar från Swedish Lapland Visitors Board.

­– Sverige är redan tidigare en dyr destination för utländska turister bland annat på grund av högre moms, säger Erika Mattsson.

Hon har fått signaler från utländska researrangörer som  överväger att välja andra mål om skatten blir verklighet.

­ – Ett företag som mitt måste rikta blicken åt annat håll när det blir alltför dyrt och därmed svårt att sälja, säger Clive Stacey, vd för Discover the World i London i ett pressmeddelande från Swedish Lapland Visitors Board.