Annons

Krav på tillgänglighet för alla caféer och restauranger från maj 2018

zoom Kraven på tillgänglighet börjar gälla även företag med färre än tio anställda. Foto: Colourbox
Kraven på tillgänglighet börjar gälla även företag med färre än tio anställda. Foto: Colourbox
NYHETER. Kraven på tillgänglighet börjar gälla även företag med färre än tio anställda. Från och med 1 maj 2018 måste alla branschföretag öka tillgängligheten för gäster med funktionshinder.
Annons

I januari 2015 infördes ”bristande tillgänglighet” som en ny del i diskrimineringslagen. Kompletteringen innebar att företag som säljer varor och tjänster måste vara tillgängliga även för personer med funktionsnedsättningar. Undantag gjordes dock, bland annat för företag med färre än tio anställda, som alltså inte skulle omfattas av kompletteringen.

Nu har riksdagen beslutat att undantaget ska bort, så att alla företag som säljer varor eller tjänster måste vara tillgängliga för alla.

”Det är företag som många möter i sin vardag och riksdagen anser därför att ändringen är viktig för att öka jämlikheten och delaktigheten i samhället”, skriver riksdagen.

Visita har motsatt sig ändringen, som ska börjar gälla den 1 maj 2018, och menar att lagen är otydlig.

– Arbetet mot alla former av diskriminering och för ökad tillgänglighet är förstås mycket viktigt och det uppmuntrar vi, men vi anser inte att den här lagstiftningen är rätt väg att gå, säger Visitas chefsjurist Stefan Lundin.

Visita var av flera skäl kritiska till att göra bristande tillgänglighet till en diskrimineringsgrund redan när reglerna infördes för företag med fler än 10 anställda år 2015.

– Då undantogs företag med färre än tio anställda från förbudet eftersom det ansågs viktigt att säkerställa förutsättningarna för näringslivets utveckling. Vi tycker fortfarande att de skälen mot den här lagstiftningen gör sig gällande.

Visita ska nu följa utvecklingen och tillämpningen av reglerna noggrant, och hoppas att den inte får några negativa konsekvenser för de mindre medlemsföretagen.

– Man får komma ihåg att det av förarbetena till regleringen framgår att de åtgärder som kommer att krävas är av enklare slag. I propositionen nämns att ge information så som att läsa upp en meny eller informera om innehållet i en maträtt och att visa en person till ett bord eller till en toalett, säger Stefan Lundin.

Många företag, inte minst inom besöksnäringen, arbetar numera väldigt aktivt och ligger långt fram när det gäller tillgänglighet, tillägger han. Visita tror att det bästa sättet att komma framåt i frågan om tillgänglighet är genom dialog mellan gäster och företag.

– Det är förstås en marknadsmässig fördel att kunna erbjuda tillgängliga lokaler och arrangemang. Men vår bild är också att företagen lyssnar på gäster när de får synpunkter, så om en kund upplever bristande tillgänglighet är vårt råd att de i första hand ska prata med företaget och förklara problemet, säger Stefan Lundin.

Håller stilen med återbrukade textilier

Håller stilen med återbrukade textilier

Till Granö Beckasin kommer människor från hela världen för att vara i naturen. Här är det hållbarhet in i minsta detalj som gäller. Från de återbrukade golven i hotellrummen till serveringspersonalens förkläden...