Annons

”Krispaketen har missat mikroföretagarna”

zoom Foto: Pressbild
Foto: Pressbild
NYHETER. Naturturismföretagens nya styrelseordförande är tacksam för torsdagens resebesked men är kritisk till avsaknaden av stödinsatser för de små naturturismföretagen.
Annons

Branschföreningen Naturturismföretagen har utsett Camilla Jönsson till ny ordförande. Med erfarenhet från både företagssfären och den offentliga destinationsutvecklingssfären ser hon fram emot sin nya roll, med alla dess utmaningar.

Grattis till ditt nya uppdrag, hur känns det?

 –Tack, det känns bra och spännande. Naturturismföretagen är en branschorganisation i stark utveckling och det ska bli intressant att bidra till den fortsatta formeringen verksamheten.

Vad fick dig att tacka ja?

– Föreningen har de senaste åren blivit allt mer relevant, samtidigt som besöksnäringen fortsatt växer i Sverige. Behovet av att formera en stark branschorganisation har vuxit och det fina arbete som gjorts i föreningen de senaste åren ger en utmärkt plattform för det fortsatta arbetet.

Du har lång och bred erfarenhet inom besöksnäringen. Vilken av dina erfarenheter har du mest användning för i din nya roll?

– I den här rollen krävs många olika erfarenheter och perspektiv, där mina tidigare uppdrag kommer väl till pass, det är svårt att säga vilket som är viktigast. Jag hoppas kunna bistå med att hitta en effektiv organisation så att vi kan dra full nytta av den höga kompetens som finns både i styrelsen och i driftsorganisationen.

–Min bakgrund som egenföretagare i besöksnäringen gör att jag förstår näringen och företagens utmaningar. Även den offentliga bakgrunden tror jag är en stor tillgång eftersom jag förstår statliga strukturer, myndighetsutövning och påverkansarbete.

Vad blir din viktigaste uppgift som ordförande i Naturturismföretagen?

– Att på lite längre sikt öka relevansen för medlemmar och samarbetspartner. Rollen som branschorganisation är relativt ny för föreningen, vår driftsorganisation är också ny– och det är viktigt att skapa en reell nytta, så att vi blir en viktig organisation att vara medlem i och att samarbeta med.

Vilket är Naturturismföretagens viktigaste roll gentemot sina medlemmar i rådande coronakris?

– I dagsläget är det viktigt att vi lyckas föra fram de utmaningar som en tjänsteproducerande näring som besöksnäringen står inför. Sommaren kommer att vara helt avgörande för om vi har en småskalig besöksnäring kvar i livskraftig form eller inte.

– Att det är fritt resande för friska individer från 13 juni är en nödvändig förändring av restriktionerna som vi är mycket positiva till. Det ställer dock stora krav på destinationer och kommuner för att säkra ett hållbart semestrande.

– Det är samtidigt oförsvarligt att välskötta mindre evenemang utomhus fortfarande inte är tillåtna medan köpcentrum, större affärer  och köpstråk kan låta kunder strosa fritt.

Hur skulle du beskriva läget bland medlemmarna?

– Situationen är väldigt olika hos olika medlemmar. Två reflektioner är att det är utmanande för alla – för många extremt utmanande, som för de med höga fasta kostnader eller de som har format sin verksamhet för internationella gäster, vilket har uppmuntrats under lång tid.

– Den andra reflektionen är faktumet att turism är tjänsteproduktion. Vi har INGEN möjlighet att bygga på lager och sälja senare. De intäkter vi får in under säsong är de som ska räcka ända fram över uppstarten till nästa säsong. Detta faktum har tyvärr passerat helt förbi i de nationella stödpaketen.

Många av Naturturismföretagens medlemmar är beroende av internationella gäster – hur agerar de inför sommaren?

– Många av dessa aktörer jobbar nu mycket intensivt med att ställa om sin verksamhet till svensk privatmarknad. Detta är självklart inte gjort i en handvändning. Därför har den långa frånvaron av besked om sommarens resande varit extra allvarlig.

Har era företag fått någon hjälp av de krispaket som rullats ut?

– Tyvärr har mycket få av åtgärderna varit möjliga för våra medlemmar att använda. Den enda som har fungerat är reduktionen av sociala avgifter. Vi är en bransch där man ofta kombinerar lönearbete med att driva eget företag, så för de flesta fungerar exempelvis inte permitteringarna.

– Krispaketen har i stort riktat sig till de större företagen och helt missat målet för de allra flesta mikroföretagare. Det är också förbluffande att man från centralt håll inte alls har tittat på resegarantierna där företagen idag har fått ta hela följderna av restriktionerna.

Vad vill ni se för övrig hjälp/åtgärder från regeringens håll?

Vi hade velat se en generell lösning för mikroföretag så att de kan hålla kvar nyckelpersoner och kompetens i kristid. Risken är överhängande att kompetens som det tagit år att bygga upp nu blir uppsagd. Ett generellt lönestöd för företag med en omsättning från en miljon och uppåt hade räddat många företag och anställningar.

– En generell insats för småföretag inom paketreselagen och resegarantin hade också räddat många. I dagsläget har företagen fått ta hela smällen vad gäller avbokningar. Detta är faktiskt helt orimligt för en näring som i stort fått näringsförbud i och med reserestriktionerna.

Vad hoppas ni på nu för sommaren?

– Vi hoppas att logiska restriktioner och ett semestersuget Sverige gör att naturturismen i hela Sverige kan få många besökare i sina småskaliga och säkra verksamheter – med en samlad och klok svensk insats i år kan vi på många sätt gå stärkta ur det här tillsammans!