Annons

KRÖNIKA: ”Stark tillväxt innebär också utmaningar”

zoom Foto: Destination Vemdalen
Foto: Destination Vemdalen
KRÖNIKA. De senaste 10 åren har antalet gästnätter i Destination Vemdalen nästan fördubblats från 380 000 år 2008 till nära 700 000 idag. Tillväxten har inneburit fler arbetstillfällen på destinationen, fler nya företag och tryggad samhällsservice. Men denna utveckling innebär också nya utmaningar, skriver Marcus Ståhl, vd Destination Vemdalen.
Annons

Gästernas förväntningar har förändrats både sommar och vinter, i takt med att nya behov och mönster för resande kontinuerligt utvecklats. För att tackla utmaningarna och förvalta fördelarna på bästa sätt har Destination Vemdalen initierat ett visionsarbete för att staka ut vägen för de kommande decennierna.

Många involverade

I ett område där 78 procent av den totala omsättningen kan härledas till besöksnäringen är detta visionsarbete något som påverkar alla. Vare sig man är snickare, mäklare eller skidguide. Processen fokuserar på delaktighet och dialog och på att ställa frågor till så många som möjligt: Stugägare, sommargäster, vintergäster, företagare, ortsbor, markägare och föreningsliv. Redan idag har över 400 personer involverats och fler kommer det att bli innan processen är i mål.

Nya insikter 

Många datapunkter som ska analyseras och sammanställas, och precis som en god sås mår bra av att koka ner ska allt detta arbete leda fram till vad som är destinationens essens, för att sedan konkretisera destinationens särprägel.

Vad särskiljer destinationen från andra resmål? Vad är det som får våra gäster att längta tillbaka till Destination Vemdalen? Vad brinner företagen i området för? Dessa är exempel på några av de frågor som vi snart har svar på.

Hållbar utveckling

Trots klimatkris och flygskam innebär hållbarhet för oss så mycket mer än bara miljöfrågor. Som en destination i Norrlands inland, med 1 000 invånare och över 20 000 bäddar, är den sociala hållbarheten utifrån det samhälle vi lever och verkar i minst lika viktig, likaså den ekonomiska hållbarheten. Det är när vi uppnår ekonomisk hållbarhet som enmansföretagaren kan ta ut lön för sina timmar, det är då vi kan bli fler som bor och verkar på orten och det är då vi kan skapa förutsättningar att fortsätta vara konkurrenskraftiga.

I en sådan expansiv fas som vi är i nu är det otroligt viktigt att vi hittar gemensamma vägar framåt för en ansvarsfull och hållbar destinationsutveckling.

I arbetet har Destinationsbolagets och bjudits in att bidra med beslutsunderlag till den regionala utvecklingsstrategin. Då regionen är med och finansierar många av de undersökningar och workshops som ska leda fram till en ny strategi är deras roll i arbetet ovärderlig.

Framtidens resenärer vinner man inte genom att skrika högst, det är genom stora öron, lyhördhet och engagemang som vi tillsammans kan skapa en attraktiv destination.

Marcus Ståhl

VD, Destination Vemdalen AB