Annons

Scandics chef ser ljusning

zoom Bokningsläget har förbättrats för Scandic och bolaget<br />
 räknar med att öppna fler hotell på nytt.
Bokningsläget har förbättrats för Scandic och bolaget
räknar med att öppna fler hotell på nytt.
NYHETER. Scandic är på väg upp ur den värsta svackan och väntar sig fler gäster i sommar. "Vi räknar med att ha alla våra hotell öppna i slutet av augusti. Men vi väntar med att öppna en del restauranger", säger koncernchefen Jens Mathiesen.
Annons

Sedan mitten av april har både beläggningsnivån och bokningstrenden förbättrats även om det är från låga nivåer, enligt Scandics koncernchef. Han räknar nu med en fortsatt förbättring i sommar, bland annat baserat på svar från Scandics medlemmar.

– De flesta tänker semestra i sitt eget land. De åker bil och räknar med att bo på hotell. Merparten väntar också med att boka till i juni, säger Jens Mathiesen.

Succesivt kommer de hotell som varit stängda i Norden att öppnas fram till slutet av augusti. – I Sverige är alla Scandics hotell redan öppna men med ett absolut minimum, säger han.

Vilka hotell återhämtar sig snabbast?

– Intresset ökar för stora turistmål i landet medan till exempel Stockholm och Göteborg inte får samma tryck. Det är en onormal trend eftersom det normalt är störst tryck på storstäderna.

Hur sommaren blir för Scandics hotell beror i hög grad på vilka rekommendationer som Folkhälsomyndigheten kommer med inför sommaren. Hittills avråds allmänheten från resor utanför den egna regionen och på längre avstånd än 1-2 timmars bilfärd hemifrån.

– Jag hoppas att Folkhälsomyndigheten säger att det är fritt för svenskar att resa i sitt eget land. Jag ser inte att det skulle medföra någon ökad risk för smittspridning.

Scandic har infört nya rutiner för att motverka smittspridning på hotellen. Rummen rengörs extra noga och nya gäster bokas inte in direkt efter att en gäst checkat ut från ett rum.

– En del av våra restauranger vi att vänta med att öppna för att minska smittspridningen, säger Jens Mathiesen.

Efter en bra början på året slog coronapandemin med full kraft mot Scandics hotell i mars och hälften av intäkterna försvann. Vinst vändes till förlust och Scandic tappade närmare en femtedel av omsättning under första kvartalet jämfört med samma period 2019.

I april fördjupades nedgången och Scandics beläggning sjönk till rekordlåga 6 procent. Dock klarade sig de svenska hotellen än verksamheterna i de nordiska grannländerna. Här nåddes en beläggningsgrad på 12 procent i april.

”Aktivitetsnivån har generellt varit högre i Sverige jämfört med övriga nordiska länder till följd av mindre omfattande myndighetsrestriktioner. Generellt har de större städerna drabbats hårdast av coronakrisen.”, konstaterar Scandic i rapporten.

Scandic konstaterar att osäkerheten är hög inför framtiden och räknar med en mer än halverad omsättning under 2020 jämfört med 2019.

Samtidigt har hotellkedjan sänkt kostnaderna med 70 procent (60 procent inräknat hyreskostnader), bland annat genom att dra ner på personalstyrkan och införa korttidspermittering.

Finansieringen är säkrad och bolaget är positionerat för en återhämtning, enligt Scandic. Befintliga aktieägare skjuter till 1,75 miljarder i en nyemission som presenterades i slutet av april.