Annons

Livsmedelskontroller ska bli mer lika i landet

zoom Ett välkomnat initiativ, menar Visitas chefsjurist för branschjuridik, Stefan Lundin.
Ett välkomnat initiativ, menar Visitas chefsjurist för branschjuridik, Stefan Lundin.
NYHETER. Reglerna för livsmedelskontroll ska ses över, enligt landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. Regeringen har tagit till sig av kritiken mot bristerna i kontrollen. "Ett utmärkt initiativ", säger Stefan Lundin, chefsjurist inom branschjuridik hos Visita.
Annons

Sven-Erik Bucht vill säkra att den livsmedelskontroll som bedrivs runt om i landet blir likvärdig. Landsbygdsministern har gett Statskontoret i uppdrag av se över reglerna och komma med förslag på hur kontrollen kan förbättras.

Bristen på likvärdig kontroll ute i kommunerna har uppmärksammats i flera kritiska rapporter, bland annat av Livsmedelsverket. Bristerna drabbar många krogar.

– Avgifterna för kontrollerna varierar kraftigt mellan kommunerna. En del kommuner tar betalt för kontroller man inte utför, säger Stefan Lundin.

 

Kommuntaxa kan skilja markant

Timtaxan en kommun kan vara dubbelt så hög som i en annan. Samtidigt varierar tidsåtgången för en och samma kontroll kraftigt mellan kommunerna, konstaterar han.

Det är de här problemen regeringen nu vill komma till rätta med.

– Livsmedelskontrollerna är väldigt viktiga. Det handlar om säkra livsmedel. Regeringen har fått signaler som stärker bilden av att kontroller fortfarande inte utförs i tillräckligt stor utsträckning hos en del av landets kommunala kontrollmyndigheter, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Regeringen konstaterar att kommunerna inte bättrat sig trots kritiken mot livsmedelskontrollen.

 

Brist påverkar konkurrens

Bemanningsproblem i kommunerna är en orsak till att kontrollen inte fungerar, enligt regeringen.

– Livsmedelskontrollen ska vara likvärdig i hela landet och skydda människors hälsa och värna om konsumenters intressen. Den ska säkerställa att företag och andra som hanterar livsmedel följer lagstiftningen. Bristen på likvärdighet påverkar också livsmedelsföretagens konkurrensvillkor, säger Sven-Erik Bucht.

Den 15 juni nästa år ska Statskontoret presentera sina förslag.

– Vi kommer att följa det här noggrant, säger Stefan Lundin.

Tältet som kan bli sommarens marginalförstärkare

Tältet som kan bli sommarens marginalförstärkare

Glampingkonceptet blir alltmer populärt och inte undra på det. ”Med ett riktigt bra glampingtält känns det som att sova under bar himmel”, säger Ulf Waldekrantz, som representerar Nordisk på den svenska marknaden...