Annons

”Många företag har ju redan passerat gränsen”

zoom Visitas chefsjurist Stefan Lundin. Foto: Visita
Visitas chefsjurist Stefan Lundin. Foto: Visita
NYHETER. Förlängda och förbättrade stöd kommer att krävas om företag ska överleva, konstaterar Visitas chefsjurist Stefan Lundin när Besöksliv.se frågar vad det innebär för branschen om de förväntade restriktionslättnaderna uteblir i september.
Annons

– Det är förstås oerhört viktigt att ytterligare lättnader av restriktioner kommer så snart det är möjligt. Företagen i besöksnäringen har drabbats katastrofalt hårt av coronasituationen och de restriktioner som legat över dem i ett och ett halvt års tid nu, säger Stefan Lundin, chefsjurist på Visita.

Vilka skulle drabbas hårdast om lättnaderna uteblir nu i september?

– Det är svårt att svara på generellt, men egentligen är alla företag i besöksnäringen i hög grad berörda och drabbade av restriktionerna på olika sätt. Så utan tvekan är det många företag som drabbas ytterligare och väldigt hårt om inte restriktionerna lättas i september.

Stefan Lundin påpekar att trots att Folkhälsomyndigheten flera gånger lyft fram restauranger som en säker miljö har de tillsammans med andra serveringsställen fortfarande kraftiga begränsningar i sina möjligheter att bedriva verksamhet.

– Det är oerhört märkligt.

Om forskning visar att restaurangerna inte bidrar till smittspridningen, varför drabbas de ändå av fortsatta restriktioner?

– Det är egentligen en fråga som ska ställas till regeringen och Folkhälsomyndigheten. Bland annat restaurangerna har varit extremt hårt begränsade av restriktioner, trots att Folkhälsomyndigheten själv har bekräftat att serveringsställen inte är någon riskmiljö när det gäller smittspridning.

– Från Visitas sida har vi varit starkt kritiska till detta hela tiden. Men det har sett ut på liknande sätt i de flesta andra länder också – bland annat restaurangverksamheter har begränsats eller tvingats stänga, säger Stefan Lundin.

Han understryker att nattklubbarna dessutom inte kan anordna dans och att exempelvis konsertarrangörer fortfarande inte har möjlighet att genomföra arrangemang på det sätt man önskar. Om inte ytterligare lättnader sker i september ser han att ett stort antal redan hårt drabbade företag kommer att drabbas ytterligare.

– Företagens behov av att kunna normalisera sina verksamheter är  akut och har så varit under en längre tid. Om restriktioner ska ligga kvar ytterligare tid kommer det utan tvekan att krävas förlängda och förbättrade stöd till företagen för att rädda arbetstillfällen och verksamheter, säger Stefan Lundin.

Folkhälsomyndighetens besked om att lättnaderna kanske inte blir av kom ganska sent och regeringen har ännu inte tagit något slutgiltigt beslut i frågan.

Hur påverkar ovissheten företagen?

– Ovissheten om vad som ska gälla framöver har varit ett enormt stort problem för företagen under hela coronakrisen. Det är ju minst sagt svårt och i många fall omöjligt att planera en verksamhet när man inte vet vilka regler som ska gälla. Detta är väldigt problematiskt och frustrerande för företagen och något som Visita löpande har framfört till såväl Folkhälsomyndigheten som regeringen.

Hur länge till klarar branschen nuvarande restriktioner?

– Många företag har ju redan passerat gränsen för vad man klarar av och många är säkerligen nära den. Varje ny dag med fortsatta restriktioner medför att ytterligare företag och arbetstillfällen riskerar att gå förlorade. Det krävs lättnader av restriktionerna omgående.

Vilka följder kommer vi att se framöver om lättnaderna dröjer till nästa år?

– Det skulle vara förödande för branschen och företagen. Men vi hoppas fortfarande på att det ska ske ytterligare lättnader av restriktionerna under september och vi för dialog med Folkhälsomyndigheten om detta. Vi har i dagsläget inte fått några indikationer på att ytterligare lättnader skulle dröja till nästa år – tvärtom uppfattar vi att Folkhälsomyndigheten fortfarande har ambitionen att genomföra lättnader under september, säger Stefan Lundin.

Hotellsystemet som kunde tillgodose alla Åhus Seasides behov

Hotellsystemet som kunde tillgodose alla Åhus Seasides behov

PMS-systemet VisBook har över 1 000 kunder inom besöksnäringen i Norden och växer snabbt, inte minst i Sverige där antalet nya kunder har mer än fördubblats under de senaste två åren. En av de nya kunderna är Åhus Seasid...