Annons

”Många kommer att konkurrera om turisternas uppmärksamhet”

zoom Susanne Andersson, vd för Visit Sweden. FOTO: Colourbox/Visit Sweden
Susanne Andersson, vd för Visit Sweden. FOTO: Colourbox/Visit Sweden
NYHETER. Visit Sweden har fått fortsatt uppdrag att marknadsföra svenska destinationer, och tilldelats 20 miljoner i regeringens budget. Men frågan är hur långt pengarna räcker när hela besöksnäringen ska starta om efter pandemin. ”Flera länder går nu ut offensivt med större marknadsföringsbudgetar än Sverige”, säger Visit Swedens vd Susanne Andersson.
Annons

– Vi vet att många länder nu kommer att konkurrera om de internationella och svenska turisternas uppmärksamhet och flera länder går nu ut offensivt med större marknadsföringsbudgetar än Sverige, exempelvis Köpenhamn. Som enskild stad får de motsvarande 75 miljoner svenska kronor i anslag för sin turistverksamhet, säger Susanne Andersson, vd Visit Sweden.

Visita har tidigare riktat skarp kritik vad gäller storleken på satsningen inom det så kallade landsbygdsprogrammet i budgeten. Vd Jonas Siljhammar anser att Visit Sweden behöver mer pengar för att bättre kunna bidra till återväxten av turism till och i Sverige.

– Vi har länge sagt att Visit Sweden ska jobba även mot den inhemska marknaden och det är bra att regeringen lyssnar på oss. Men i grunden är det viktigaste att grundanslaget höjs kraftigt, säger Jonas Siljhammar, vd Visita.

Han betonar att Sverige behöver locka fler turister, både inhemska och utländska även på längre sikt.

– Ska Sverige ha en hög attraktionskraft som turistland och en långsiktigt konkurrenskraftig turistnäring som bidrar till hållbar tillväxt och ökad sysselsättning i alla delar av landet, måste statens investeringsvilja öka för att synliggöra Sverige som resmål.

Förra året fick Visit Sweden ett renodlat men begränsat ”svemester”-uppdrag mitt under pandemin. Att antalet svenska turister enligt Tillväxtverket var fler i juli 2021 än i juli 2019, är ett facit på att svemestersatsningen varit effektiv, menar Susanne Andersson.

– Vår svemestersatsning har visat vad gott samarbete och en tydlig ansvarsfördelning mellan besöksnäringens olika aktörer lokala, regionala och nationella kan göra, säger hon.

De större hotellen i Sverige har bidragit med sin kunskap och regioner och destinationer har kavlat upp ärmarna och vaskat fram erbjudanden som Visit Sweden paketerat, för att visa upp sådant som svenskar kanske annars är för hemmablinda för att se.

– Grunden för effektiv kommunikation är alltid kunskap om målgruppen, en kunskap vi besitter och som vi även i fortsättningen kommer att prioritera för att kunna erbjuda Sveriges turistiska utbud till ännu fler svenskar, säger Susanne Andersson.

Visit Sweden väntar nu både på den kommande besöksnäringsstrategin och att man ska reda ut vad som egentligen avses med formuleringen kring vad de avsatta 20 miljonerna ska användas till. Trots att summan var betydligt mindre än vad många hade förväntat sig, väljer Susanne Andersson att ändå se positivt på framtiden.

– Jag är optimistisk gällande 2022 och åt att Visit Sweden får fortsatt förtroende av regeringen att även under nästa år marknadsföra Sverige som turistland mot svenskar. En framgångsrik besöksnäring genererar inte bara arbetstillfällen i de egna turistföretagen, utan leder även till viktig näringslivsutveckling, service och sysselsättning inom andra branscher, säger Susanne Andersson.