Annons

Miljoner till forskning om hur näringen drabbats av coronakrisen

zoom När besöksnäringen går på sparlåga påverkar det många andra branscher, säger Susanna Heldt Cassel, professor vid Högskolan Dalarna. Foto: Colourbox
När besöksnäringen går på sparlåga påverkar det många andra branscher, säger Susanna Heldt Cassel, professor vid Högskolan Dalarna. Foto: Colourbox
NYHETER. Coronakrisen slog direkt – och hårt – mot besöksnäringens företag. Nu har en grupp forskare vid Högskolan Dalarna fått nära 4,5 miljoner kronor för att undersöka hur det går för dem i branschen som blivit av med jobbet och för dem som jobbar kvar. Kan framtidens kompetensförsörjning till och med vara i fara?
Annons

Susanna Heldt Cassel, professor i kulturgeografi vid Cetler – Centrum för besöksnäringsforskning vid Högskolan Dalarna, vad ska ni göra med pengarna från AFA Försäkring?

– Vi vill undersöka konsekvenserna av coronakrisen för dem som jobbar i besöksnäringen. Det är den hårdast drabbade branschen sett till antal permitteringar och i andel som förlorat jobbet. Och när besöksnäringen går på sparlåga påverkar det många andra branscher som handel, service och transport.

Hur ska ni lägga upp forskningsprojektet?

– Vi kommer att göra tre kvalitativa delstudier, en med personer som blivit av med jobbet, en med sådana som jobbar kvar men är korttidspermitterade, och en om hur den psykosociala arbetsmiljön i stort på företagen har påverkats. I urvalet av företag får vi hjälp av en referensgrupp med bland andra Peter Thomelius från Visita och Pim van Dorpel från Hotell- och restaurangfacket. Fokus kommer att ligga på medelstora företag, med besöksnäringsmått mätt, och företag på orter där näringen är stor och där nedgången därmed ger störst konsekvenser.

Projektet ska vara färdigt till sommaren 2023. Vad tror du att det kommer att ge för resultat?

– Jag hoppas att vi kan ta reda på dessa individers bild av situationen och deras framtidsplaner. Dels kommer vi att kunna bidra med kunskap om arbetsmiljö och arbetsförhållanden som är specifik för besöksnäringen. Det finns mycket mer av sådan forskning om andra branscher. Och från ett arbetsgivarperspektiv blir det intressant att veta hur de intervjuade ser på besöksnäringen som en framtida bransch att jobba i. Coronakrisen kan påverka besöksnäringens status som arbetsgivare på sikt. Den riskerar att ses som känslig för svängningar – en bransch där det är lätt att förlora jobbet.