Annons

Miljoner till hållbar besöksnäring

zoom Anna Björklund, professor KTH och Professor Maria Lexhagen på Mittuniversitet.
Anna Björklund, professor KTH och Professor Maria Lexhagen på Mittuniversitet.
NYHETER. BFUF ger miljonanslag till två projekt, grön omställning för att stärka varumärken och att minska koldioxidutsläpp vid fjällstationer.
Annons

Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond (BFUF), som delvis ägs av Visita, har beviljat medel till två projekt. Det ena handlar om hur destinationers varumärken och budskap om hållbarhet också kan uppmuntra till ett hållbart gästbeteende. Det andra om vilka åtgärder man kan göra för att utsläppsminska i anslutning till fjällstationer och stugor i väglöst land.

Professor Maria Lexhagen på Mittuniversitet leder projektet för att ta fram ett utvärderingsverktyg som ska vara till hjälp för att stärka varumärket i arbetet kring grön
omställning för företagare.
– Vi ska titta på det som berör destinationens varumärkesarbete, besökarens upplevelse och företagens gröna omställning. I det här fallet jobbar vi med företagen vid Höga kusten-området. Det handlar om att nå ut med det man gör och att kunna leva upp till man lovar, säger hon.

Halverade klimatutsläpp

Projektet genomförs bland annat med ett vetenskapligt webbaserat varumärkesexperiment för att kunna mäta olika kommunikativa insatser där hållbarhet lyfts fram och på vilket sätt
det värderas. Projektet har beviljats 1,3 miljoner och startar i april nästa år.

BFUF har också beviljat 1,6 miljoner till att kunna halvera klimatutsläppen med så kallade ”tillräcklighetsåtgärder”, det vill säga att avstå från konsumtion med hög miljöpåverkan, till
fjällstationer och stugor vid vägs ände.

STF tog kontakt

– Svenska Turistföreningen, STF hade redan börjat jobba med frågan och tog kontakt med oss på KTH, för att vi jobbar mycket med livscykelanalyser. Vi gör miljöbedömningar från vaggan till grav och vilket koldioxidavtryck det får under tiden, säger Anna Björklund, professor KTH.

Det rör sig till exempel om restaurangkoncept och färskvaruhantering vid till fjällstationer som idag till stor del transporteras med helikopter, som ska mätas för att kunna ställa om verksamheten till 2030. Projektet är tänkt att starta i mitten av nästa år.