Annons

När hotellen blir ofrivillig arena för sexhandel

zoom Illustration: Stina Wirsén
Illustration: Stina Wirsén
NYHETER. Många hotellkedjor arbetar i dag hårt för att bekämpa sexhandel och prostitution. En central del är att utbilda medarbetare, det framgår i en rapport från BFUF.
Annons

Utbilda fler anställda i hur man kan upptäcka att sexhandel förekommer. Ha tydliga rutiner och checklistor. Se till att ha kunskap om när och hur polisen ska kontaktas. Det är några av forskarnas rekommendationer i rapporten Sexhandel – Hur besöksnäringen kan motverka prostitution och sextrafficking från BFUF, besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond. En av dem som medverkar i rapporten är Pernilla Johansson, ansvarig för möten och konferenser i Sverige på Scandic Hotels.

– Det är bra att bakgrund och orsaker beskrivs i rapporten så att man får hela bilden av vår tids slavhandel. Det handlar om prostitution, men många gånger är det också människohandel i botten. För oss i besöksnäringen är den här rapporten ytterligare ett verktyg att använda när vi utbildar våra medarbetare, säger hon.

En tryggare plats

I rapporten beskrivs hur centralt det är för hotellnäringen att bedriva ett aktivt arbete mot prostitution och sextrafficking eftersom det bidrar till en tryggare och säkrare plats för såväl medarbetare som gäster, samtidigt som det stävjar kriminell verksamhet.

– Att lyfta frågan och jobba med den på arbetsplatsen är första steget, och att säkerställa att medarbetarna vet vad de kan göra vid misstänkt prostitution. Förklara de bakomliggande orsakerna till prostitution och förstå hur man kan stoppa det. Besöksnäringen kan också stötta de ideella verksamheter som finns till för att hjälpa den som sitter fast i prostitution, till exempel Talita.

Hotellkedjor jobbar aktivt med problematiken

Pernilla Johansson började själv arbeta aktivt för att förebygga och upptäcka prostitution och trafficking för över 20 år sedan.

– Mina år som hotellchef på dåvarande Scandic Sergel Plaza och sedan som hotelldirektör på flera hotell i city och på Arlanda har gjort att jag kommit i kontakt med de här frågorna många gånger. Men det var i Scandics samarbete med Klara kyrka för 20 år sedan som min första bild av den bakomliggande drivkraften till prostitution blev tydlig och mitt engagemang blev starkare, säger hon och fortsätter:

Hotellen är en ofrivillig arena för människohandel och prostitution. För 20 år sedan pratade vi inte om det här på samma sätt som vi gör nu. I dag är viljan att bekämpa det här stor och flera hotellkedjor jobbar aktivt med problematiken.

Kunskap ger trygghet

Pernilla berättar att Scandic har ett bra samarbete med polisen och utbildar sina medarbetare kring hur de ska agera vid misstänkt sexhandel.

– Kunskap ger trygghet för våra medarbetare. Vi larmar polisen vid misstänkt brott och de gör en bedömning på insats utifrån sina resurser. Men vi ska alltid ringa, eftersom det driver statistik hos polisen. Ringer vi inte får vi ingen registrering och polisen får ingen känsla för hur vanligt förekommande det är.

Just nu befinner sig hotellkedjan i en omstart efter pandemin med många nya medarbetare och alla har inte hunnit utbildas än.

– Vi har varit väldigt duktiga på att utbilda och vi kommer att öka frekvensen framöver. En del av dem som redan var tränade i att se tecken kring misstänkt sexhandel har slutat, så det ligger i planen att ta nästa steg och uppdatera vårt utbildningsprogram för nyanställda där man får kunskapen direkt i onboardingen, säger Pernilla Johansson.

Här kan du ladda ner rapporten Sexhandel

LÄS ÄVEN vår artikel om rapporten ”Man blir paff” om sexuella trakasserier från gäster.

Hotellsystemet som kunde tillgodose alla Åhus Seasides behov

Hotellsystemet som kunde tillgodose alla Åhus Seasides behov

PMS-systemet VisBook har över 1 000 kunder inom besöksnäringen i Norden och växer snabbt, inte minst i Sverige där antalet nya kunder har mer än fördubblats under de senaste två åren. En av de nya kunderna är Åhus Seasid...