Annons

Näringen gör skillnad

zoom
NYHETER. En av samhällets stora utmaningar är att minska utanförskapet. Men besöksnäringen gör det bra då nästan varannan anställd är utrikesfödd. Det konstaterar Visitas vd Jonas Siljhammar, som dock vill se omfattande politiska åtgärder. Besöksliv har även pratat med Elite Hotels i Helsingborg som samarbetat med kommunen för att rekrytera nyanlända.
Annons

Besöksnäringen har all­tid varit i framkant när det gäller att anställa utrikes­ födda. Det ligger dessutom i näringens självklara uppdrag – och tjusning – att skapa mötesplatser och upplevelser där människor från olika bakgrund träffas.

– Besöksnäringen är, och har un­der lång tid varit, en jobb­ och inte­grationsmotor. Sedan millennieskif­tet har jobben i besöksnäringen vux­it fram tre gånger så fort som på den övriga arbetsmarknaden, och näs­tan varannan anställd är utrikesfödd, säger Jonas Siljhammar.

Hur mycket betyder rekryteringen av utlandsfödda för att lösa kompe­tensbristen i besöksnäringen?

– Bristen på kompetens är en av näringens största utmaningar just nu och vi behöver bli ännu bättre på att välkomna alla som vill jobba i näringen. Det kan handla om att bredda sökandet, validera kunskaper eller att visa på möj­ligheterna till yrkes-­ och lönekarriär.

Vilken är den viktigaste åtgärden för att kunna anställa ännu fler utlands­ födda?

– Det behövs många saker för att ännu fler jobb ska skapas men vikti­gast är att behålla den sänkta arbetsgivaravgiften. Utöver det finns ett be­ hov av att stimulera näringen efter två år med pandemi och då är halve­rad moms på logi och mer resurser för att locka turister två viktiga åtgärder.

Kan företagen göra mer för att utbil­da sökande med utländsk bakgrund?

– Näringen behöver engagera sig mer i utbildningarna och erbjuda fler praktikplatser så att de som utbildar sig har moderna kunskaper när de är klara. Däremot hindrar de höga skat­terna på att anställa företagen från att kunna ge fler människor möjligheten att lära sig jobbet på jobbet.

Samarbetar för att rekrytera nyanlända

Hotelldirektör Annika Birkfeldt ansvarar för driften av Elite Hotel Marina Plaza och Elite Hotel Mollberg i Helsingborg. Elite Hotels, där totalt ett fyrtiotal ho­tell ingår, har mer än 65 olika nationa­liteter bland de 1 200 anställda, enligt bolagets hållbarhetsredovisning. På de två Helsingborgshotellen handlar det om ett femtontal olika na­tionaliteter bland de 110 medarbetarna, uppskattar Annika Birkfeldt.

– Vi har folk från andra länder i många verksamheter som köket, disken, städningen och puben, säger hon.

Även den som inte har några yrkes­kunskaper har möjlighet att få jobb. Det är inte ens ett krav att kunna svenska på alla avdelningar.

– Arbetar du i receptionen måste du kunna svenska. Är du utbildad kock så är det kockkunskaperna som gäller.

En hel del av rekryteringen går via hotellets hemsida där lediga jobb läggs ut. Elite i Helsingborg har också kontaktats av Arbetsförmedlingen och samarbetat med Helsingborgs kommun med sikte på att rekrytera nyanlända. Sedan svackan under covid har bok­ningarna nu åter kommit i gång. Annika Birkfeldts verksamheter har ökat bemanningen och är nästan tillbaka på samma nivå som före pandemin. Nu ser bokningsläget bra ut inför sommaren med nya jobbmöjligheter.

– Vi behöver bli ännu fler, säger Annika Birkfeldt.

Vill du bli medlem i Visita?
Vi hjälper svenska företag inom besöksnäringen. Läs här om fördelarna med att vara medlem!