Annons

Näringsministern lovar enklare regler

zoom
NYHETER. Ibrahim Baylan har passat över bollen till Tillväxtverket som nu ska arbeta fram förenklingsförslag för de regler som gäller företagare. ”Vissa av förslagen kommer gå fortare än andra”, säger näringsministern till Besöksliv.
Annons

Tillväxtverket har fått i uppdrag av näringsminister Ibrahim Baylan att se över de regler som rör småföretagare och i många fall gör det krångligt för aktörer inom besöksnäringen att driva sin verksamhet.

Tillväxtverket har fått till 30 juni 2020 på sig att lägga fram förenklingsförslag, och näringsministerns mål är att företagen ska kunna se reella förändringar kort därefter.

Vilka förenklingar tror du att besöksnäringsföretagen helst vill se?

– Vi ska ha en snabb handläggning med ett bra bemötande. Det är inte okej att till exempel få avslag efter en lång handläggningstid på grund av en missad namnunderskrift av åtta i en lunta ansökningspapper, säger näringsminister Ibrahim Baylan i en kommentar till Besöksliv och tillägger:

– När det kommer till digitalisering så håller ju exempelvis Bolagsverket på att införa en digital tjänst för inlämning av årsredovisningar, det kommer ju underlätta mycket för små och medelstora företag.

När kan företagen vänta sig att det blir en reell förändring?

– När det gäller frågor som bemötande och handläggningstider finns det ju inget som hindrar att man börjar arbeta så fort man har ett beslut. Vissa av förslagen kommer gå fortare än andra. Bemötande, service och handläggningstider är sådana exempel.

– Men min erfarenhet är att när det kommer till regler i sig tar det längre tid. Det finns procedurer att gå igenom för att regeln som kommer ut på andra sidan ska bli lättförståelig och ändamålsenlig, säger Ibrahim Baylan.

Bland företagarna själva är åsikterna många om vilka förbättringar som borde genomföras. Vi kontaktade några aktörer för att se vilka regler som man helst vill ska tas bort eller förenklas under 2020. Vi ställde två frågor till dem:

1. Hur upplever du som företagare de många regler och regleringar som finns?

2. Vilka regler och krav skulle du helst se försvinna?

Jonas Edberg, vd på PGA Sweden National:

1. Varje ny regering har lovat förändring, men det har aldrig lyckats. Dessa regler blir av någon outgrundlig anledning mer komplicerade för varje år, och det är ju frustrerande. Jag förstår inte hur små företag som inte kan anställa administrationspersonal klarar ut det.

2. Jag skulle vilja att SCB:s tvingande insamling av uppgifter från utvalda privata företag togs bort, det tar otroligt mycket av vår tid just nu. Sedan hade jag velat få bort straffbeskattningen som alltid landar på oss företag. Det räcker med att någon i personalen råkar fylla i fel i personalliggaren, så får vi betala 10 000 kronor med ett leende.

Ann-Sofie Selling, delägare Visby Creperie & Logi

1. Jag upplever inga större problem längre, vi har hållit på under så lång tid och man lär sig på vägen. I början var det lite krångligare med exempelvis personalliggaren men nu loggar alla medarbetare in när de kommer och loggar ut vid arbetsdagens slut, det är helt automatiserat och väldigt smidigt.

2. Jag kan faktiskt inte komma på något. Om man ser exempelvis till Miljö och Hälsa så har de ändrat arbetssätt mot för tio år sedan, så nu kan man fråga om råd om något skulle vara oklart kring reglerna.

Göran Hoas, delägare Lilla Bjers

1. Det finns regler som är riktigt bra och jag tycker att regler är befogade, men det som ställer till det är formuleringarna. Jag upplever att reglerna inte stämmer med hur det ser ut i verkligheten.

2. Ett exempel på myndigheternas oförståelse är att vi med eget reningsverk på gården har samma hårda regleringar och gränsvärden som kommunala reningsverk som förser hela villasamhällen med vatten. Reglerna är baserade på att folket dricker vattnet dagligen i flera år, och det gör inte våra gäster i restaurangen.

Lena Kempe, vd Daftö Resort

1. Jag upplever att det är svårt att göra rätt, även om ambitionen hos oss som bolag att göra rätt är påtaglig. Ibland känns det som att regelverket är övermäktigt och att det förväntas att man har förkunskaper inom så många olika delar.

2. När vi ska göra reparationer och renoveringar på våra byggnader och kostnaden blir över 170 000 kronor måste vi förhålla oss till byggsektorns regler för personalliggare – även om det är våra egna vaktmästare som jobbar och använder vårt vanliga tidsrapporteringssystem. Det känns onödigt krångligt.