Annons

Nationell kartläggning ska lyfta fram svensk cykelturism 

zoom Fler vill cykla på semestern, men förutsättningarna för cykelturismen måste bli bättre. Foto: Ulf Huett
Fler vill cykla på semestern, men förutsättningarna för cykelturismen måste bli bättre. Foto: Ulf Huett
NYHETER. Det finns ett växande intresse för svensk cykelturism och nu vill regeringen utveckla området ytterligare. En nationell kartläggning som presenteras i januari ska ge en bild av cykelturismen idag, dess möjligheter och utmaningar.
Annons

Allt fler svenskar vill långcykla på semestern, men förhållanden och förutsättningar är inte alltid de bästa. Med förbättringar av cykelledernas kvalitet, och bättre tillgång till mat- och boendemöjligheter längs vägen, finns det stora möjligheter för cykelturistnäringen att växa.

Öka kunskapen

Tillväxtverket ska på uppdrag av regeringen göra en nationell kartläggning av cykelturism och rekreationscykling. Med detta vill man öka kunskapen om vad som utmärker framgångsrika cykelleder, och kunna presentera förslag över hur olika områden kan utvecklas i landet.

– Turism- och rekreationscykling är en ganska ny företeelse i Sverige som bedöms ha stor potential att växa. Den är också viktig ut ett miljö- och hållbarhetsperspektiv, där det idag finns tydliga mål, säger entreprenören Katarina Bergstrand, som är Tillväxtverkets projektledare för utredningen.

Marknad med stor potential

Utvecklingen av den svenska cykelturismen är förstås också viktig för besöksnäringen sett ur ett ekonomiskt perspektiv. Katarina Bergstrand beskriver cykelturismen som en marknad med stor potential, men med brister som måste åtgärdas för att komma vidare.

– Det kan vara cykelledernas kvalitet, skyltning, avsaknad av cykeluthyrare i anslutning till lederna, tillgång till cykelvänliga boenden och mat samt brist på transport, säger hon.

Så hur tar ni arbetet vidare efter att kartläggningen har presenterats?

– Jag hoppas att den leder till fortsatta satsningar från det offentliga och från näringslivet. Om det finns en ambition med en utredning och en inventering så finns det en ambition att ta nästa steg, säger Katarina Bergstrand.

Till vardags är Katarina Bergstrand entreprenör inom cykling och driver sedan 2014 portalen Sweden by bike, som hon startade efter att ha identifierat att det saknades en samlingsplats för information, utbud och erbjudanden för cykelsugna turister.

Hur kan utredningen om cykelturism främja besöksnäringen?

– Det finns en väldigt intressant ekonomisk potential för besöksnäringen och destinationer som vill profilera sig som cykeldestinationer, inte minst för att cykelturisterna som målgrupp konsumerar mer och stannar generellt längre på plats än en bilturist. Det är också billigt att cykla, vilket gör att den här gruppen gärna unnar sig att pausa för att äta och dricka ett glas vin.

Katarina Bergstrand avslutar:

– Cyklingen är också ett äventyr där man använder karta, vilket jag tror är intressant för många idag. Det passar både de som vill bo enkelt och de som föredrar ett dyrare alternativ, som ett mysigt hotell.