Annons

Naturturismen får en egen yrkesnämnd

zoom Den nya yrkesnämnden ska fungera som ett branschråd för naturturism.
Den nya yrkesnämnden ska fungera som ett branschråd för naturturism.
NYHETER. För att främja utveckling och tillväxt inom naturturism bildar näringen en gemensam yrkesnämnd. ”Målet är att agera bollplank och branschråd för att naturturismen ska kunna fortsätta att växa”, säger ordföranden.
Annons

Yrkesnämnden för naturturism ska representera organisationer som är knutna till näringen. Nämnden ska främja yrkesutbildning, utveckling och rekrytering inom naturturism och agera bollplank åt Skolverket som planerar ny utbildning inom naturturism.

– Allt fler vill komma till Sverige och uppleva naturen, och näringen har under flera år visat stark tillväxt, då det är viktigt att utöka och kan sprida kunskapen om naturturism, säger Jesper Broberg, ordförande i Naturturismens yrkesnämnd.

Centrum för naturvägledning på SLU, Jägarnas Riksförbund, Naturbruksskolornas Förening och Visita är några aktörer som ligger bakom arbetet med att ta ta fram yrkesnämnden.

Idén kom, enligt Jesper Broberg, till när regeringen gav skolverket i uppdrag att titta på möjligheterna för en ny inriktning mot naturturism för naturbruksprogrammet. Förutom att agera branschråd för näringen, är ambitionen att yrkesnämnden ska stötta och bidra till utformningen av programmet.

– Det är väldigt bra att den nya inriktningen kommer till stånd. Mycket av naturturism handlar om upplevelsen, då gäller det att vi kan erbjuda professionell personal som möter besökare på rätt sätt och guider som är kunniga och utbildade, säger Jesper Broberg.

På vilket sätt ksn ni stötta Skolverket?

– Det finns en yrkesnämnd kopplad till alla andra inriktningar och meningen är att vi ska vara någon för Skolverket att samtala med om resurser, ämnen och omfattning. Det finns många röster och intressen som vill komma till tals, då är det bra att ha en plattform för detta.

Varför behövs en ny yrkesinriktning på naturturism?

– Man säljer en upplevelse där det kanske behövs jaktguider eller fiskeguider och den måste tillhandahållas och utföras på ett professionellt sätt. Det gör den säkert idag, men genom en utbildning säkerställer och höjer man kvaliteten.

Hur kan en utbildning påverka naturturismens utveckling och tillväxt?

 – Det är förstås positivt, utbildning alltid är positivt, men jag kan inte värdera hur mycket den ska bidra till tillväxt. Men säljer man tjänster med bra kvalitet så ökar självklart omsättningen, säger Jesper Broberg.