Annons

”Allmänheten måste hjälpa företagen att sköta sitt jobb”

zoom
NYHETER. Idag tar kommunerna över all tillsyn av restauranger och serveringar – syftet är att minska risken för smittspridning i sommar. ”Man ser sommaren som en riskfaktor”, säger tillsynsansvarig på Region Gotland.
Annons

Idag träder lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen i kraft, viket betyder att kommunerna tar över allt ansvar för tillsyn på serveringar för att stärka smittskyddet.

– Under sommaren är det fler som vistas på olika serveringsställen och det är viktigt att regler och rekommendationer följs. Syftet med lagen är att minska riskerna för ytterligare smittspridning samt göra tillsynsprocessen enklare, tydligare och mer effektiv, säger socialminister Lena Hallengren i en kommentar.

Den nya lagen innebär vissa förändringar men samtidigt ingen alls, menar Andreas Larsson, Enhetschef Livsmedel- och alkoholtillstånd på Region Gotland.

– Vi har fram tills nu hjälpt smittskyddsläkaren som har varit den som kan fatta beslut om stängning om reglerna inte följs. Skillnaden nu är att vi som kommun själva kan fatta beslut om olika förelägganden.

Vad skulle det kunna vara för förelägganden?

– Allt möjligt, som att möblera om, förbjuda att ha öppet, att anpassa sina öppettider, eller utbilda personalen. Men framför allt är detta bra för vi vill ju inte att serveringar ska behöva stänga, så nu kan vi säga till dem att vidta andra åtgärder först. Vi vill ju få dem att bli bättre snarare än att de ska behöva stänga.

Bakgrunden till den nya lag som träder i kraft idag är att regeringen ser sommaren som en riskfaktor med ökad risk för smittspridning bland annat på serveringar, och att man vill få in mer resurser för att minska risken. Det innebär ökad tillsyn under sommarmånaderna. På Region Gotland kommer man att ha minst nio medarbetare som jobbar med tillsyn, inklusive livsmedelskontroll.

Hur många fler kontroller den nya lagen innebär för region Gotland kan inte Andreas Larsson svara på i dagsläget. Han väntar ännu på vägledning från både Folkhälsomyndigheten, som skulle ta fram en föreskrift utifrån den nya lagen, och från Länsstyrelsen Stockholm som har fått i uppdrag att instruera kommunerna.

– Vi väntar ivrigt på vissa förtydliganden i föreskriften. Bland annat skulle begreppet ”armlängds avstånd” tas bort då det är otydligt, och ersättas med att det ska vara en och en halv meter mellan borden.

Gotland har inte haft så mycket besökare under våren, men hur har det gått med de kontroller ni har gjort hittills?

Krögarna har skött sig väldigt bra och vi har en bra dialog. Vissa har gjort mindre ändringar till följd av våra samtal och möten, men vi har inte behövt förmedla någonting till smittskyddsläkaren.

Hur tror du det kommer att gå i sommar?

– Vi ser en mängd turister redan nu och bokningsläget visar att många vill semestra på Gotland, vilket är en viktig injektion för branschen. Men hur de kan sköta sig utifrån den nya lagen handlar mycket om hur vi som allmänhet beter oss.

– Vi måste hjälpa verksamheterna så att sköta sitt jobb, det är vad som avgör hur vi kommer att klara av detta. säger Andreas Larsson.

I förra veckan meddelades att regeringen delar ut 82 miljoner kronor ut till kommuner, regioner och länsstyrelsen i Stockholm för tillsyn av tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.