Annons

Ny nationell strategi för naturturism

NYHETER. 25 förslag för att öka tillgången till orörd natur, stimulera branschens affärsutveckling och optimera samhällets stöd och insatser till en växande naturturism. Det innehåller besöksnäringens nationella naturturismstrategi.
Annons

Det rör på sig inom svensk naturturism, ett segment som växer storartat. Nyligen bytte Ekoturismföreningen namn till Naturturismföretagen, till exempel. Ett led i att bredda organisationens upptagningsområde. Dessutom har man satt agendan genom att skissa upp besöksnäringens nationella naturturismstrategi.

– Även om Naturturismföretagen är initiativtagare till arbetet med den nationella strategin, är processens viktigaste resultat att det nu finns en gemensam plattform att agera utifrån för Naturturismföretagen, Svensk Turism och Visita, säger Per Jiborn Naturturismföretagens generalsekreterare och fortsätter:

–  Den samlade besöksnäringens gemensamma strategi har förverkligats tack vare inspel från närmare hundra företag, markägare, företrädare för landets regionala turismorganisationer, Visit Sweden och inte minst Tillväxtverket, som har finansierat och medverkat i utvecklingen av strategin.

 

Det var Maud Olofsson, Visitas ordförande, som under Almedalsveckan presenterades besöksnäringens nationella naturturismstrategi. Hon lyfte målen att med den nationella naturturismstrategin stimulera naturturismens växtkraft, öka graden av professionellt företagande och bidra till en hållbar utveckling av branschen.

Det går att  sammanfatta i en inledande nulägesanalys förklarar naturturismens särdrag, styrkor, svagheter och framtida potential. Därefter presenteras 25 förslag på tre utvecklingsområden – natur, näring och samhälle.

Efter överlämnande av strategin lovade statssekreteraren Stina Billinger på Twitter att innehållet ska förvaltas på bästa sätt. Naturturismstrategin har även tydliga kopplingar till regeringens egen besöksnäringsutredning Ett land att besöka, som presenterades i slutet av förra året.

Nu börjar det riktiga jobbet. När våra förslag i dialog med andra aktörer ska förverkligas i bättre villkor för svensk naturturism, säger Per Jiborn.