Annons

Ny rapport: ”Digitalisering minskar krångel för företagen”

zoom Långa handläggningsprocesser är ett stort problem för företag i besöksnäringen. Foto: Colourbox
Långa handläggningsprocesser är ett stort problem för företag i besöksnäringen. Foto: Colourbox
NYHETER. Digitalisering och samordning skulle minska krångel och korta ned handläggningstider så att företag kan fokusera på tillväxt och lönsamhet. Det framgår av en ny rapport som Tillväxtverket har lämnat över till regeringen.
Annons

Regelkrångel och långa handläggningsprocesser är ett stort hinder för företag i besöksnäringen för att utvecklas, växa och skapa lönsamhet.

Förra året fick Tillväxtverket i uppdrag av regeringen att ta fram en rapport om handläggningstider i besöksnäringen som anses särskilt tillväxthämmande och krångliga, och hur dessa kan förkortas. Nu har rapporten överlämnats till regeringen.

– Med hjälp från Visita, kommuner och myndigheter så har vi identifierat ett antal processer som är viktiga och som ställer till mest problem. Sedan har vi sammanställt lösningsförslag som kommit fram under arbetets gång, säger Anna Stattin, en av handläggarna bakom rapporten.

Ni har valt att lyfta både generella- och processpecifika rekommendationer, vilken skulle du säga är den tyngst vägande av alla?

– Både generellt och sektorspecifikt så är digitalisering den största och viktigaste faktorn för att effektivisera processer, men beroende på vilken digital lösning man väljer att jobba med så berör man ofta flera olika områden. Ju mer digitalt man gör desto bättre för att korta ned handläggningstiderna, säger Anna Statin.

”Digitalt uppgiftslämnande och digital ärendehantering gör det betydligt enklare för företag att göra rätt från början, vilket minskar tiden som såväl företag som handläggare behöver lägga på kompletteringar och statusuppdateringar. Exempel i studien visar att kommuner som utvecklat fullt digitaliserade handläggningsprocesser har minskat handläggningstider med flera veckor”, skriver Tillväxtverket.

Ni har lämnat över rapporten, vad händer nu?

– Vi hoppas att näringsdepartementet går vidare med den och tittar på hur olika myndigheter kan samarbeta för att utarbeta en enhetlig och samlad information. Vi har vissa konkreta förslag som vi hoppas kommer att omhändertas.

Kan du ge ett exempel?

– Att till exempel se över möjligheten att föra över ansvaret för tillståndsprocessen för anordnad av offentlig tillställning på kommunerna istället för hos Polisen. För polisen är detta inte en högprioriterad process, vilket gör att det kan ta väldigt lång tid att få tillstånd.

–Även att kommunerna får ansvar för fler områden än vad de har idag. Vi tror att flera processer skulle gå fortare då även om det kan även skilja sig mellan regioner.

Läs hela rapporten HÄR

Vårt stöd till det lokala näringslivet i Stockholm

Vårt stöd till det lokala näringslivet i Stockholm

Coronapandemin slår hårt på Stockholms näringsliv. Därför vill Stockholm Vatten och Avfall erbjuda en möjlighet till snabbare ändringar i avfallsabonnemang och lättnader i betalningsvillkor