Annons

Ny studie: Så förändrade pandemin ungas gymnasieval

zoom Dagmar Müller, IFN, är en av forskarna bakom studien ”From Epidemic to Pandemic: Did the COVID-19 Outbreak Affect High School Program Choices in Sweden?” Foto: Colorbox/Privat
Dagmar Müller, IFN, är en av forskarna bakom studien ”From Epidemic to Pandemic: Did the COVID-19 Outbreak Affect High School Program Choices in Sweden?” Foto: Colorbox/Privat
NYHETER. Pandemin har bidragit till att färre unga söker besöksnäringens utbildningar på gymnasiet. Hotell- och turismprogrammen har tappat mest, enligt en ny studie gjord av forskare på Institutet för Näringslivsforskning (IFN) och Institutet för Social Forskning (SOFI) vid Stockholms universitet.  
Annons

Det är den ännu opublicerade studien ”From Epidemic to Pandemic: Did the COVID-19 Outbreak Affect High School Program Choices in Sweden?”, som nu visar hur pandemins påverkan på besöksnäringen spillt över på den yngre generationens gymnasieval.

Genom att jämföra elevernas preliminära ansökningar till yrkesprogrammen från februari 2020, då pandemin var ny, med deras slutgiltiga förstahandsval i maj samma år, har forskarna kunnat se att fler än vanligt ändrat sina val efter att pandemin blivit känd.

– Trenden för Hotell och turismutbildningarna var nedåtgående redan före pandemin, men genom den här studien kan vi slå fast att pandemin varit med och bidragit ytterligare till nedgången, säger forskaren Dagmar Müller, IFN.

Förutom Hotell och turism minskade även ansökningarna till restaurangprogrammen och Barn- och fritid under pandemiåret 2020.

Forskarna har även samlat in data om sökandes högst rankade antagningsområde mellan åren 2016 till 2020 och jämfört siffrorna för preliminära och slutgiltiga val under dessa år. På så sätt har de kunnat fastslå att den nedåtgående ansökningstrenden för Hotell och turism varit konstant fram till 2020. Men att den därefter alltså förvärrats ytterligare på grund av pandemin.

– Vi vet sedan tidigare att kristider påverkar hur ungdomar tänker och väljer inför framtiden. Under en ekonomisk kris söker sig allt fler till utbildningar som de upplever ger trygga anställningar, goda arbetsutsikter och högre löner. Här kan vi se att det är precis det som hänt, fortsätter Dagmar Müller, IFN.

Peter Thomelius, chef för kompetensförsörjning, på Visita, menar att tappet på besöksnäringens gymnasieprogram är mycket bekymmersam – då utsikterna för att få jobb inom näringen de närmsta åren är mycket goda.

– Det är naturligtvis olyckligt att söktrycket minskar till våra program samtidigt som näringen skriker efter personal. De som yrkesutbildar sig på RL och HT  är i princip garanterade ett jobb. Vår medlemsundersökning och arbetsförmedlingens prognoser pekar på ett stort behov av kompetent personal både på kort sikt och på tre års sikt. Så de elever som börjar våra program på gymnasiet i närtid kommer ut till en mycket god arbetsmarknad, säger Peter Thomelius, som samtidigt förstår att det uppstod en oro kring gymnasievalet när drygt 50000 tusen personer tvingades lämna branschen, till följd av pandemin.

Forskningsprojektet löper nu vidare på individnivå.

– För att kunna förstå effekterna av pandemin bättre vill vi i nästa steg titta mer på vilken typ av student som ändrat sitt förstahandsval i samband med pandemi. Vi är intresserade av att se om vi kan identifiera några gemensamma nämnare och i så fall vilka det är, avslutar Dagmar Müller.