Annons

Ny utbildning i kampen mot kockbristen

zoom Tranås tar upp fajten mot kockbristen – med en ny vuxenutbildning.  
Tranås tar upp fajten mot kockbristen – med en ny vuxenutbildning.  
NYHETER. Kockbristen är akut i stora delar av landet. För att möta branschens efterfrågan i Tranås har Holavedsgymnasiet startat en kockutbildning för vuxna. Försöket har fallit väl ut – och till nästa läsår vill man utöka med ytterligare en termin och dubblera antalet elever.
Annons

I Tranås råder det stor brist på personal bland restauranger och storkök, trots det söker få ungdomar till Holavedsgymnasiets restaurang- och livsmedelsprogram. För att locka fler till branschen startade skolan därför en vuxenutbildning för blivande kockar.

– Bakgrunden är att vi har ett nära samarbete med branschen genom vårt restaurang- och livsmedelsprograms apl-platser – eleverna är oerhört eftertraktade bland de lokala krogarna och samtliga tio elever som tog studenten 2016 fick fasta arbeten. Men det räcker inte för att möta behovet och därför kom vuxenutbildningen på tal, säger Tommy Söderström, rektor på skolan.

Lärlingsbaserad utbildning

Den nya kockutbildningen startades på försök i höstas i samarbete med vuxenutbildningen i Tranås. Utbildningen är ettårig och CSN-berättigad, och de fem elever som antogs till den första årskullen läser samma kurser som inom restaurang- och livsmedelsprogrammet. En skillnad är den långa apl-perioden.

– Det är en lärlingsbaserad utbildning och eleverna är ute på apl sjuttio procent av tiden, både på restauranger och i storkök. Det innebär en stor fördel både för dem och för arbetsplatsen, det finns inget bättre sätt att lära sig arbetet och krögarna får i sin tur möjlighet att testa eleverna.

Eleverna kommer från Tranås och har skilda åldrar, erfarenheter och nationaliteter. De har av olika anledningar haft svårt att hitta jobb, men Tommy Söderström berättar att de med utbildningen som grund kommer att ha goda möjligheter att lyckas.

– Signalerna vi får från handledare och ansvariga ute på apl-platserna är att behovet är enormt, så jag skulle nästan vilja säga att eleverna är garanterade jobb när de går ut, både i storkök och i restauranger.

Vill satsa långsiktigt

Det som gör det möjligt att starta kockutbildningen på Holavedsgymnasiet är att kommunens vuxenutbildning sökt och fått statsbidrag. Till nästa läsår kan anslaget komma att växa, vilket innebär fler elevplatser.

– Möjligheterna till det är goda, för vi ser att intresset ökar för utbildningen. Tanken är att göra en påbyggnad med en termin och ta emot dubbelt så många elever. Vi planerar i budget för att driva utbildningen även nästa läsår – vi ser långsiktigt på den här satsningen.

Vad kan ni göra för att locka fler elever?

– Det handlar om att synas, om att medverka i lokala tidningsartiklar och i olika nätverk, exempelvis jobbar vi med kostenheten i kommunen som har ett stort behov av personal. Vi upplever också att det finns ett motstånd mot branschens arbetstider och många tror att det inte finns några jobb. Här är det viktigt att nå ut med rätt information.

Från branschens håll så välkomnas utbildningen. Emil Rosell, hotellchef på Best Western Hotel Tranås Statt, tycker att den har stor betydelse för den lokala besöksnäringen.

– Det är en jätteviktig utbildning för det saknas verkligen kockar här. Jag skulle säga att bristen är större på mindre orter än i storstäder, eftersom talangerna försvinner härifrån. Vuxenutbildningar har ju en lite äldre målgrupp och de vill i högre grad stadga sig på orten, säger han.