Annons

Nya byggplaner för restauranger och hotell vid Stureplan

zoom AFA Fastigheter vill gjuta nytt blod i kvarteret Ladugårdsgrinden 1.
AFA Fastigheter vill gjuta nytt blod i kvarteret Ladugårdsgrinden 1.
NYHETER. Tidigare i höstas oroades krögare runt Stureplan av ombyggnationsplaner. Många företagare och anställda inom besöksnäringen skulle komma att påverkas. Nu vill fastighetsägaren AFA Fastigheter rusta upp och förtäta norra delen av Stureplan kring Hotel Anglais och Biblioteksgatan – en plan som välkomnas.
Annons

‒ Vi vill återskapa gamla värden i kvarteret och få ökat liv och rörelse, säger Christian Persson, projektledare på AFA Fastigheter.

Fastighetsbolaget äger hotell- och kontorsfastigheten Ladugårdsgrinden 18, det vill säga hela kvarteret mellan Sturegatan, Humlegårdsgatan och Biblioteksgatan. Den sida av kvarteret som vetter mot Biblioteksgatan saknar i dag publika verksamheter i bottenvåningen och gatan upplevs som mörk och ogästvänlig.

‒ Biblioteksgatan stannar i dag vid Stureplan och fortsätter inte upp till Humlegården som den en gång gjort. Vi har ambitionen att återställa Biblioteksgatan till en livaktig stadsgata med butiker och restauranger och få till kopplingen mellan Stureplan och Kungliga biblioteket och de värden som finns i Humlegården, säger Christian Persson.

Ny veranda och nya bostäder

AFA Fastigheter planerar även en utvidgning och en påbyggnad med två våningar på kontorshuset närmast Stureplan samt att skapa ytterligare byggnadsvolym till Hotel Anglais med entré, bar och restaurang mot Humlegårdsgatan.

Dessutom omfattar projektet en tidig bedömning att kunna inrymma ett 20-tal nya lägenheter, dels i form av ett nytt hus i korsningen Biblioteksgatan/Humlegårdsgatan, dels som en påbyggnad på garagenedfarten till Anglais och den överbyggda gården.

‒ Vi vill göra något som är långsiktigt bra för oss och för Stockholm, säger Christian Persson.

Stockholms stads stadsbyggnadskontor är i sitt planbesked positiva och skriver att omdaningen av kvarteret Ladugårdsgrinden är möjlig att pröva i en planprocess.

Även Scandic, som driver Hotel Anglais, är positiva till upprustningsplanerna.

‒ Vi har en väldigt bra dialog med AFA och tycker för vår del att det är positivt att kvarteret och området utvecklas. Ett hotell som Scandic Anglais med stora sociala ytor passar i en dynamisk miljö med mycket människor i rörelse, säger Peter Jangbratt, Sverigechef på Scandic.

Beslut om Sturegallerian i höst

När det gäller en annan fastighetsägare, Adias, och deras byggplaner för Sturegallerian och kvarteret Sperlingens backe bearbetar stadsbyggnadskontoret fortfarande alla de synpunkter som kom in under höstens programsamråd. Tanken är att ärendet ska upp i stadsbyggnadsnämnden efter sommaren.

Adias vill riva och bygga om stora delar av kvarteret, vilket stött på patrull från såväl företagare som Stadsmuseet, Stockholms Handelskammare och Visita. 

‒ Bearbetningsfasen utgår från att minska den negativa påverkan på de kulturhistoriska värdena – och på en gång klara de krav och önskemål som fastighetsägarna har för kvarteret och som staden bejakar. Att etablera moderna kontorsarbetsplatser, fler bostäder och en fungerande handelsplats, säger Susanna Stenfelt, ansvarig planarkitekt på stadsbyggnadskontoret.

Största rivningarna sedan Klara

En av flera som varit starkt kritiska till fastighetsägaren Adias planer är Svenska Brasseriers huvudägare PG Nilsson, som bland annat driver Sturehof.

‒ Vi är positiva till förslagets grundidé att förbättra flödena inne i kvarteret och gallerian, bland annat med en ny uppgång från tunnelbanan till gallerian. Men man går alldeles för hårt fram. Om det genomförs skulle det bli de största rivningarna i Stockholms city sedan Klara-rivningarna på 1950- och 60-talet, sa PG Nilsson till Besöksliv i höstas.