Annons

Nytt forum ska ena besöksnäringen

zoom Viktig att besöksnäringen ses och samtalar.
Viktig att besöksnäringen ses och samtalar.
NYHETER. Under onsdagen arrangerades ett första dialogforum för frågor som rör besöksnäringen. Inbjudan kom från Närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Visitas vd Eva Östling välkomnar initiativet: ”Dialogforum ger oss möjlighet att föra en löpande dialog med ministern, myndigheter och alla aktörer om frågor som rör företagen och näringens behov och förutsättningar.”, säger hon.
Annons

Det var under besöksnäringskongressen i Göteborg i mars som ministern lanserade initiativet med ett dialogforum. Syftet är att samla representanter inom besöksnäringen och bland de inbjudna fanns förutom Eva Östling, Visitas vd och vice ordförande i svensk Turism, bland andra Visit Sweden, Hotell- och restaurangförbundet, Tillväxtverket och Västsvenska Turistrådet.

Även Parks & Resorts vd Christer Fogelmarck, en representant från Choice Hotels och Göta Kanals vd Anders Donlau. Skistars representant Mattias Lindström.  

Från Visitas håll har man lobbat för forumet de senaste åren. Man har sett ett starkt behov av en ökad dialog mellan olika representanter inom besöksnäringen.

 

Varför är ett sådant här forum viktigt?

– Besöksnäringen är en basnäring som spänner över flera sektorer i samhället, flera myndigheter och departement. Kunskapen om våra företags förutsättningar har varierat varför det är bra att Näringsministern samlar aktörerna för att gemensamt diskutera vilka utmaningar vi står inför och hur vi ska tackla dessa för att kunna fortsätta utveckla vår näring, säger Eva Östling.

 

Fanns det någon fråga som kom att dominera diskussionen?

– Det fanns en bred enighet om behovet av en samordnad politik och strategi för att driva på utvecklingen än mer. En annan fråga som alla nämnde och det fanns enighet kring var behovet av ökade satsningar på infrastrukturen, säger Eva Östling.

Man har bestämt att samlas till det här forumet två gånger om året. Eva Östling ser fram emot nästa sammankomst.

– Sverige står inför utmaningar i hur vi ska skapa fler jobb, öka integrationen och stärka vår export. I samtliga delar är besöksnäringen en avgörande aktör för att lyckas. Då krävs att våra frågor diskuteras mer återkommande, säger hon. 

Två ikoner slås samman för att revolutionera hotellbranschen

Två ikoner slås samman för att revolutionera hotellbranschen

När Amet & Partners och italienska världsaktören La Bottega slår sina påsar ihop bildas en ny jätteaktör. AMEGA LAB har som mål att omdefiniera upplevelsen av bekvämligheter