Annons

Nytt initiativ för mer hållbar besöksnäring i Västsverige

zoom
NYHETER. Med "Hållbarhetsklivet" vill Turistrådet Västsverige bidra till att skapa en hållbar besöksnäring. Initiativet uppmuntrar både offentliga aktörer och privata företag att ställa om till mer hållbara verksamheter.
Annons

– Vi tror att hållbarhetsvägen är enda vägen att gå. Vi i Sverige har redan positionen och man tycker runtom i världen att vi är duktiga på detta, det vill vi ta tillvara på och jobba vidare med, säger Fredrik Lindén vd Turistrådet Västsverige.

Han fortsätter:

– Vi vill med Hållbarhetsklivet lyfta fram goda exempel från branschen på ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet, små som stora. Vi vet att den här typen av plattform också har efterfrågats av utländska journalister som vill veta hur man jobbar med detta i Sverige.

På sajten hållbarhetsklivet.se kan företag lägga upp sina insatser för en mer hållbar verksamhet. 150 företag är anslutna, och på sajten finns idag 150 initiativ som alla företag och organisationer kan lära av- och inspireras av.

När man ansluter sig på hållbarhetsklivet.se skriver man under på att förhålla sig till följande principer i sitt framtida marknadsförings- och utvecklingsarbete:

  • Så lite miljöpåverkan som möjligt
  • Bra för både boende och besökare
  • Fler besökare när och där det inte är fullt
  • Fler heltidsjobb och mer robusta verksamheter

– Det initiativ man lägger upp på sajten måste tillgodose någon av de grundläggande principerna. Som att när vi utvecklar och marknadsför en tjänst eller en produkt så ska det ha så lite miljöpåverkan som möjligt, eller så ska syftet vara att fylla på besökare under lågsäsong istället för att öka under högsäsong. Vi vill att man har detta tankesätt i sitt framtida arbete.

Vad hoppas ni på?

– Kortsiktigt att sajten ska fyllas på med goda initiativ, och att alla ska gå in och titta, för att sprida vidare till fler. Blir det bra trafik kommer vi att vidareutveckla detta, vi tror att det finns god potential att göra något större på sikt, detta är bara ett första steg.

Vad har ni för långsiktiga mål?

Vi har 49 kommuner i vår region. Om merparten av dem ansluter så kommer deras arbete att rinna ned på besöksnäringen. Vi hoppas förstås att vi får in 1 000 företag i detta, ju fler som är med desto mer kan vi påverka och sprida. I slutändan finns pengar i att jobba hållbart, därför är det extra intressant.

Kan hållbarhetsarbetet hamna i skuggan av corona?

– Jag tror inte att det ena strider mot det andra. Hållbarhet är inte bara ekologi, idag handlar hållbarhet för många företag om att överleva. Får de inte gäster nu så överlever de inte så det är otroligt aktuellt. Det som är i fokus här är ekonomisk hållbarhet.

Hur vill ni att kommunerna ska bidra?

– Visa att de satsar på besöksnäringen genom att skapa förutsättningar för företag att bedriva sin verksamhet hållbart. Är man smidig och snabb i tillståndsgivning till exempel kan arbetet gå snabbare. Från kommunens sida handlar det om hur man prioriterar