Annons

Nytt projekt ska få fler att vilja besöka Göteborg

zoom Stefan Gadd, pressansvarig på Göteborg & Co. FOTO: Colorbox/Marie Ullnert
Stefan Gadd, pressansvarig på Göteborg & Co. FOTO: Colorbox/Marie Ullnert
NYHETER. Mer grönytor och fler unika butiker och upplevelser. Det är några av punkterna som står på önskelistan när initiativtagarna till “Ett bättre city” frågat göteborgarna vad de vill ha mer av i sin stad. 
Annons

Projektet, som initierats av Göteborg & Co, som är en del av Göteborgs Stad, drog igång i vintras och syftar till att främja en hållbar besöksnäring och att samordna utvecklingen av stadens city.

– Det övergripande syftet är att få fler att upptäcka och välja Göteborg, säger Stefan Gadd, pressansvarig på Göteborg & Co, om projektet som samordnar fler aktörer – däribland citykärnans handel, fastighetsägare och stadens förvaltningar.

Förändrade konsumtionsmönster både innan och under pandemin har lett till ett behov av att se över och få en gemensam bild av utmaningarna för handel, restauranger och annat som skapar ett levande city. I projektet har man primärt arbetat utifrån två huvudfrågor: Vad händer i city? Och vilka handlingskraftiga åtgärder behöver vidtas för att skapa en större aktivitet i stadskärnan. Stefan Gadd menar att Göteborg skiljer sig åt från landets övriga största städer, som Stockholm och Malmö, i det att relativt få människor bor i själva city.

– Pandemin och hemarbetet har gjort att färre människor rör sig i innerstan. E-handeln växer allt snabbare och beteendemönster ändras.

I projektets inledande fas har man jobbat med omvärldsbevakning och tittat på utvecklingen i andra storstäder som New York och Chicago. Däri har man tagit hjälp av konsulten Martin Karlsson, strategisk rådgivare med över 20 års erfarenhet av framtidsanalys och djup branschkunskap inom såväl detaljhandel och besöksnäring.

– Framtidens städer blir allt mer en plats för upplevelser än handel. Genom att samverka med olika aktörer hoppas vi kunna sätta en gemensam riktning mot att skapa ett city som man både vill bo i och besöka. Inför sommaren hoppas vi kunna formulera en handlingsplan för hur vi mer konkret kan nå det målet säger Stefan Gadd.

Hotellsystemet som kunde tillgodose alla Åhus Seasides behov

Hotellsystemet som kunde tillgodose alla Åhus Seasides behov

PMS-systemet VisBook har över 1 000 kunder inom besöksnäringen i Norden och växer snabbt, inte minst i Sverige där antalet nya kunder har mer än fördubblats under de senaste två åren. En av de nya kunderna är Åhus Seasid...