Annons

Satsning på cykelturism kan skapa både jobb och pengar

zoom Förutom ökade intäkter och sysselsättning menar Tillväxtverket att en satsning på cykelturism kan leda till förbättrad folkhälsa och en mer hållbar inhemsk turism. Foto: Ulf Huett
Förutom ökade intäkter och sysselsättning menar Tillväxtverket att en satsning på cykelturism kan leda till förbättrad folkhälsa och en mer hållbar inhemsk turism. Foto: Ulf Huett
NYHETER. Lokala initiativ och allt fler svenskar som vill långcykla på semestern visar på ett växande intresse för cykelturism. Med rätt förutsättningar finns här goda möjligheter för både ökade intäkter och högre sysselsättning i hela landet.
Annons

Det visar Tillväxtverkets nya utredning om turism- och rekreationscykling, som är en del i Regeringens nationella cykelstrategi. Syftet är att få en mer samlad bild av hur turism- och rekreationscyklingen fungerar i dag och hur den kan utvecklas.

Utredningen redovisar en stark framtidstro till cykel- och rekreationsturismens möjligheter bland företagen inom besöksnäringen, samtidigt finns det betydande brister som behövs åtgärdas.

– Intresset för cykelturism är stort bland entreprenörer, men vi har märkt att det finns en tveksamhet att investera eftersom man gärna avvaktar och vill att det offentliga ska gå före och visa vägen. Om företagen upplever att det finns offentliga resurser kan cykelturism på sikt bidra med nya intäkter, arbetstillfällen ”året-runt” och en utveckling av landsbygden, på ett hållbart sätt, säger Katarina Bergstrand, som har varit projektledare för utredningen.

Kan leda till fler jobb

I en webbenkät som gick ut till 300 företrädare för svensk besöksnäring, svarade 88 procent att de tror att utvecklingsmöjligheterna för cykelturismen är goda. 50 procent tror att en utveckling av cykelturismen kan ha en positiv inverkan på sysselsättningen.

– Man kan också utläsa att många upplever att det finns brist på finansiering och kunskap om cykelturism bland viktiga beslutsfattare, men även bland företagen, säger Katarina Bergstrand.

Förutom ökade intäkter och sysselsättning över hela landet menar Tillväxtverket att en satsning på cykelturism kan leda till förbättrad folkhälsa och en mer hållbar inhemsk turism. Men flera brister behöver åtgärdas för att denna potential bättre ska gå att ta till vara. Det behövs även anpassade processer för etablering av cykelleder med koppling till en långsiktig plan för investeringar.

Stort utbud cykelleder

–Vår kartläggning visar att det finns ett stort antal längre cykelleder som är över 65 kilometer. Flest ligger i södra och mellersta Sverige, men det ökande intresset för mountainbike ger också utvecklingsmöjligheter för norra Sverige.

Totalt finns det 82 turisminriktade cykelleder och 13 nya planeras och utreds, vilket enligt Katarina Bergstrand är ett stort utbud, men där det på många håll saknas kvalitetsdefinitioner och samordning.

–Det är så speciellt med Sverige att vi kan erbjuda olika typer av cykling för vi har så varierad natur i norr och söder. Vi har miltals med naturliga stigar och grusvägar i Sverige som är perfekt för mountainbike, som innefattar både leder och nedför, säger Katarina Bergstrand.

Håller stilen med återbrukade textilier

Håller stilen med återbrukade textilier

Till Granö Beckasin kommer människor från hela världen för att vara i naturen. Här är det hållbarhet in i minsta detalj som gäller. Från de återbrukade golven i hotellrummen till serveringspersonalens förkläden...