Annons

”Ökad fisketurism kan skapa mängder av arbetstillfällen”

zoom Svensk fisketurism omsätter mellan 7,5 och 15 miljarder kronor, men kan växa betydligt, menar Per Jobs, ordförande i Sveriges Fisketurimföretagare. Foto: Sveriges Fisketurismföretagare
Svensk fisketurism omsätter mellan 7,5 och 15 miljarder kronor, men kan växa betydligt, menar Per Jobs, ordförande i Sveriges Fisketurimföretagare. Foto: Sveriges Fisketurismföretagare
NYHETER. Svensk fisketurism omsätter miljarder i Sverige idag, men näringen kan bli betydligt större, inte minst på internationella marknader.
Annons

Den 31 januari samlas en rad företrädare för de största och mest betydelsefulla aktörerna inom hållbar fisketurism i Stockholm. Målet är att öka samsynen runt fisketurismens utmaningar, och samordna olika initiativ för att skapa tillväxt i fisketurismnäringen.

Hallå där Per Jobs, ordförande i Sveriges Fisketurimföretagare, vad hoppas du få ut av mötet?

– Vi agerar i en splittrad bransch med många olika spelare. Vi behöver en samsyn där vi tillsammans kan komma överens om hur branschen ska bli mer enad och vilka vägar vi ska gå för att utveckla branschen.

 Svensk fisketurism omsätter idag miljarder – men ni menar att det finns en potential för ökad tillväxt?

– Absolut. Vi vet att redan nu spenderar svenska fisketurister mellan 7,5 och 15 miljarder kronor om året på fiske i Sverige. Till det kommer den utländska fisketurismen. Vi uppskattar att det redan idag kommer ungefär 800 000 utländska gäster för att fiska i vårt land varje år, och det kan komma betydligt fler.

 Så varför behövs då ett möte om svensk fisketurism?

– Just för att det finns så stora möjligheter och för att vi behöver samarbeta för att nå dit.

 Och vad hoppas ni konkret att uppnå genom mötet?

– Eftersom det finns så stora potentialer här vill vi visa detta och diskutera olika lösningar för hur vi ska ta nästa steg. Du hör ju själv på mitt svar vad gäller branschens omsättning – mellan 7,5 och 15 miljarder kronor. Att inte kunna ge en mer exakt siffra än det visar att vi behöver samverka i större utsträckning.

 Beslutsfattare som landsbyggsminister Sven-Erik Bucht, och lika företrädare för branschen, Ekoturismföreningen, Havs- och vattenmyndigheten och Sportfiskarna ska närvara. Men även kungen, vad är hans roll på mötet?

­– Vår kung är väldigt intresserad av glesbygdsfrågor och vildmarksliv. Han ska hålla en varm hand över hela tillställningen.

 Vad är så unikt med svensk fisketurism?

– Massor. Vi har mängder av bra vatten, vi har stor fisktillgång, vi har bra infrastruktur och Sverige är ett tryggt land att resa till.

Finns det fler fördelar med att samverka än att vi får fler glada och nöjda fisketurister runt om i Sverige och världen?

– En utökad fisketurism kommer att ge mängder av arbetstillfällen i glesbygden. Det i sin tur ger ringar på vattnet eftersom den här besöksgruppen kommer att behöva någonstans att bo, äta och förhoppningsvis göra fler besök i trakten.

– Många fisketurismföretag erbjuder ju mat, boende, guidning och service, däri ligger affärsidén, och vi behöver, som bransch i stort, erbjuda bättre helheter för att förädla fiskeresursen. Med det innebär att få färre gäster som betalar mer för ett större paket. Då blir lönsamheten bättre, vi sliter mindre på resursen och kunden blir nöjdare.

Två ikoner slås samman för att revolutionera hotellbranschen

Två ikoner slås samman för att revolutionera hotellbranschen

När Amet & Partners och italienska världsaktören La Bottega slår sina påsar ihop bildas en ny jätteaktör. AMEGA LAB har som mål att omdefiniera upplevelsen av bekvämligheter