Annons

Oklart för utbildningar till naturguide – kan skrotas

zoom En ekvation som inte går ihop. Ökade anslag till naturturism men gymnasieutbildningar till naturguide hotade.
En ekvation som inte går ihop. Ökade anslag till naturturism men gymnasieutbildningar till naturguide hotade.
NYHETER. Skolverket föreslår att begrepp som skog, fiske och naturupplevelser utgår som examensmål på naturbruksprogrammet. Nu varnar Ekoturismföreningen för att utbildningar till naturguide på gymnasienivå kan tvingas upphöra.
Annons

I början av mars i år meddelade Skolverket sitt regeringsuppdrag om nya inriktningar inom naturbruksprogrammet. Här ändrade de examensmålen för programmet och föreslog att begreppen växter, djur, skog, fiske, naturupplevelser och rekreation skulle utgå. Det har fått Ekoturismföreningen att reagera.

– Vi har fått signaler från Sveriges Lantbruksuniversitet, Kungliga Skogs- och lantbruksakademien och de naturbruksgymnasier som kan drabbas. Det är drygt ett dussin skolor som inom naturbruksprogrammet erbjuder guideutbildningar inom jakt, sportfiske och naturupplevelser. Skolverkets förslag kan resultera i att de här utbildningarna tvingas lägga ned, säger Per Jiborn, generalsekreterare för Ekoturismföreningen.

Oro över nya examensmål

Enligt Per Jiborn finns det för lite kunskap om vilka utbildningar som egentligen leder till jobb. Och han tycker att det är oroande att Skolverket ändrar examensmålen samtidigt som regeringen vill satsa på ekoturism.

– Det krävs ett bättre underlag innan beslut fattas. Vi vill inte att de lägger ner utbildningar innan de tagit reda på fakta. Vi måste få fram nya företag inom ekoturism eftersom svensk natur är en av de viktigaste reseanledningarna. Men i dag finns ingen nationell målbild för hur vi långsiktigt ska säkra kompetensen. Vi har tankar kring detta och vi motsätter oss inte en översyn av några utbildningar. Den översynen bör dock inkludera en dialog med branschen, vilket ännu inte har skett.

En av de skolor som reagerat på Skolverkets förslag är Älvdalens Utbildningscentrum, som bland annat driver gymnasieutbildningarna jakt- och viltvård, sportfiskeguide och äventyrsguide. Rektorn Anneli Gunnars har försökt få svar från Skolverket.

Oklart vad ministern tycker

– När jag pratar med dem så säger de att syftet inte är att ta bort utbildningar inom ekoturism. Det går inte ihop med vad de i praktiken gör. Det är också beroende på vem på Skolverket jag pratat med. Jag får inga vettiga svar, vad jag vet har det inte framkommit några underlag som säger att besöksnäringen inte behöver den här typen av utbildningar.

Enligt Anneli Gunnars finns det flera remissvar till Skolverket som pekar på att kunskaper om naturen behövs i branschen. Men när gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic har fått frågor i riksdagen om detta så vill hon inte svara i väntan på Skolverket. Så det är oklart vad hon anser om kompetensförsörjningen för naturturismen.

Branschen har också ett eget ansvar, menar Anneli Gunnars.

– Det finns en problematik med att branschen i sig inte är tydlig med vilka yrkesroller som behövs. Det krävs en långsiktig lösning och ett arbete där man är med och vidareutvecklar utbildningarna.

”Motsägeslsefullt” enligt Visita

Från Visitas håll anser man att hotade naturguidesutbildningar inte går ihop med regeringens uttryckta mål att stärka landets naturturism.

– Vi ser ett växande intresse för naturturism vilket också har uppmärksammats av regeringen. Visit Sweden har fått extra resurser för att stärka marknadsföringen av svensk naturturism. Det blir en motsägelsefull signal om man samtidigt stänger ner inriktningar inom naturturism. Låt oss istället utveckla dem, säger Anna Hag, strateg, Visita.

Två ikoner slås samman för att revolutionera hotellbranschen

Två ikoner slås samman för att revolutionera hotellbranschen

När Amet & Partners och italienska världsaktören La Bottega slår sina påsar ihop bildas en ny jätteaktör. AMEGA LAB har som mål att omdefiniera upplevelsen av bekvämligheter