Annons

Pandemin har bromsat lokal utveckling

zoom Foto: Sweco
Foto: Sweco
NYHETER. Besöksnäringen är en av de branscher som har drabbats hårdast under pandemin – och det finns mycket kommunerna kan göra för att hantera framtida besökstapp. Det framgår av en ny rapport från Sweco.
Annons

I rapporten Sveriges nya geografi har Sweco kartlagt pandemins påverkan på landets kommuner och besöksnäringen i landet. Av den framgår att kommuner med en traditionellt stark besöksnäring har haft ett extra tufft år och att pandemin har försvårat besöksnäringens möjligheter till lokal utveckling.

– Många kommuner är förlorare och få är vinnare, säger Sebastian Christner, samhällsanalytiker på Sweco och en av rapportförfattarna. Den omtalade svemestertrenden har inte kompenserat för den stora minskningen av utländska gästnätter, med undantag för några få kommuner.

Rapporten baseras på antalet gästnätter, inte turismintäkter, och Sebastian Christner menar att det är möjligt att det hade givit ett ännu dystrare resultat eftersom tidigare undersökningar har visat att utländska besökare spenderar mer pengar än inhemska.

– Turismen är en viktig inkomstkälla och i princip samhällsbärande för många kommuner. I kommuner med en i övrigt svag arbetsmarknad är turismen extra viktig, liksom för orter som tampas med negativ befolkningsutveckling.
Enligt rapportförfattarna kan framtida besökstapp hanteras bättre om turismen lyfts på en högre strategisk nivå på kommunal och regional nivå.

– Den kommunala servicen måste kunna skalas upp och ner när antalet besökare plötsligt ökar eller minskar, säger Sebastian Christner. Det är viktigt att kommunerna gör en ordentlig analys av året och utifrån den gör en plan för hur besöksnäringen kan integreras mer i samhällsplaneringen.

– Det är också viktigt att titta på platsmarknadsföringen och att den samordnas på regional nivå eftersom turisterna ofta rör sig över kommungränserna. Det här är ett bra tillfälle att nischa sin turism, och för det krävs strategiska samarbeten som har uppdaterats efter de nya omständigheterna.

Tittar man på hur enskilda kommuner har påverkats är det föga förvånande storstäder, klassiska sommarorter och norska gränskommuner som har drabbats hårdast. Vinnarna är mer otippade. På listan över de kommuner som har fått fler besökare 2020 finns Arboga, Tidaholm, Emmaboda, Timrå och Norsjö.

– En röd tråd mellan dessa är att det är natursköna platser och vi har sett ett ökat intresse för naturturism under året. Samtidigt finns det många natursköna platser i landet och vad som utmärker just dessa är svårt att svara på. Men svaret är vägledande för alla kommuner som vill förbereda sig för sommaren 2021.

 

Fakta/Sveriges nya geografi

Rapporten Sveriges nya geografi publiceras av Sweco för 23:e året i rad, med syfte att ge perspektiv på samhällsutvecklingen och belysa tillväxtfrågor i Sveriges kommuner. I år har rapporten fokus på hur Covid-19 har påverkat besöksnäringen i kommunerna.

 

Kommunerna med störst ökning             Förändring i svenska  gästnätter (procent)*

Arboga                                153

Tidaholm                             68

Trosa                                   61

Emmaboda                         54

Norsjö                                 53

 

Kommunerna med störst minskning

Skara                                   – 83

Härryda                              -77

Vimmerby                           -73

Sigtuna                                -68

Munkfors                            -64

*Procentuell förändring av svenska gästnätter under perioden juni till augusti 2020 jämfört med samma period 2019. Källa: SCB.