Annons

Pandox hoppas på snabb återhämtning

zoom Foto: Pandox
Foto: Pandox
NYHETER. Coronakrisen har drabbat hotellfastighetsbolaget Pandox, som äger drygt 150 hotellfastigheter i norra Europa, hårt. Men trots det pressade läget är överlevnadsviljan stark. ”Om alla ska dö, så ska vi i alla fall dö sist”, säger Pandox vd Anders Nissen till Besöksliv.
Annons

Enligt statistik från Visita låg  beläggningsgraden på Sveriges hotell  på 12 procent i april, att jämföra med 59 procent samma månad i fjol. Samtidigt minskade logiomsättningen för landets hotell med 83 procent.

Utvecklingen är inte unik för Sverige utan ser likadan ut runt om i världen och det har givetvis även drabbat hotellfastighetsbolaget Pandox som äger drygt 150 hotellfastigheter i norra Europa.

Enligt en analys i Svenska Dagbladet har bolaget tappat 55 procent av sitt börsvärde samtidigt som intäkterna minskat kraftigt som en naturlig följd av affärsmodellen med omsättningsbaserade hyror.

Trots hotellbranschens hårt pressade läge säger Pandox vd Anders Nissen till Besöksliv att omständigheterna för hans bolag är ”efter omständigheterna bra”.

– Vi har skapat likviditet sedan en lång tid tillbaka och har därmed skapat förutsättningar att överleva fantastiskt länge. Vår strategi är att om alla ska dö, så ska vi i alla fall dö sist, säger han och fortsätter:

– På grund av den rådande situationen har vi har dessutom sänkt våra löpande kostnader så att de sammanfaller med våra intäkter. Pandox har uthållighet i många år med den information vi har idag, säger han.

Vilka kostnader har ni dragit ner på?

– Våra personalkostnader faller eftersom vi har permitterat personal. Även våra operativa kostnader och kostnader för investeringar och underhåll är kraftigt minskade i nuläget.

När Anders Nissen ombeds titta i i den svenska hotellbranschens kristallkula spår han en relativt snabb återhämtning inom leisure-segmentet, om samhällena börjar öppna upp under juni-augusti. Därefter följer affärsresandet.

– Vi tror att de här två segmenten har en 40-procentig beläggningsgrad vid årsskiftet. Får mötes- och konferenssegmentet kommer återhämtningen ta längre tid, säger han.

Anders Nissen menar vidare att ekonomi- och mellanprishotellen som nås med tåg blir de första vinnarna när krisen lättar. Internationella premiumhotell får det tuffare.

– Den inhemska efterfrågan har över tid alltid varit viktigast för hotellen, medan internationella marknader är mer beroende av högkonjunkturer. Så marknader med inrikes profil som Sverige, Finland och Tyskland, klarar sig därför bättre än till exempel Belgien och Schweiz som är mer beroende av internationella gäster.