Annons

Pelle Lydmar: ”Det finns en dag efter krisen”

zoom Att fokusera på likviditet är ett av Pelle Lydmars råd för att överleva.
Att fokusera på likviditet är ett av Pelle Lydmars råd för att överleva.
INTERVJU. Hotell- och krögarentreprenören Pelle Lydmar har varit med om kristider förut. Besöksliv har pratat med honom om vad som är viktigt att fokusera på i kriser och hur vi ska tänka framåt.
Annons

Vad är viktigast att fokusera på i krisläge?
– Likviditet. Stoppa alla onödiga inköp och investeringar, och gör om avtal med leverantörer. Schemaläggning. Personalkostnaderna är vårt största utflöde så var noga med timmar. Justera öppettider efter försäljningen och produkten efter det nya behovet, till exempel take-away. Sammanhållning. Skapa närhet och stor tillförlitlighet inom personalgruppen.

Vilka erfarenheter har du med dig från tidigare kriser som kan ge dig styrka idag?
– Jag har varit med om fastighetskrisen tidigt 90-tal, 11 september attackerna 2001 och finanskrisen som började 2008. Jag tror att erfarenheterna skapar ett visst lugn, vi ser att det finns en dag efter krisen och vi kan se långsiktigt på problemen, trots detta akuta läge. Vi vet också att det är varken de starkaste eller smartaste som klarar en kris bäst utan de är de som är mest anpassade till förändring.

Hur tänker man långsiktigt när efterfrågan plötsligt försvinner?
– I korthet, omförhandlingar med alla tänkbara partners, leverantörer och finansiärer. Tiden är av vikt, inte för snabbt och inte för långsamt. Är du först i kön på banken så får du antagligen nej, är du sist får du absolut nej.

– Ingen kan svara på hur långdragen denna kris är, men lägg örat till rälsen, lyssna, titta observera omvärlden, försök se slutet och gör redan nu en plan för hur du skall vara beredd att kraftigt öka beläggningen igen.

På vilket sätt kan allmänheten agera för att rädda besöksnäringen?
– Jag ser gärna att man tänker till lite när man planerar sin lediga tid. Semestra gärna i vårt vackra land, ät på våra fina restauranger, bo på hotellet vid de vackra svenska kusterna, vandra i fjällen … Då stannar våra pengar hemma där de just nu behövs mest.

Vad hoppas du från politiskt håll?
– Jag tackar för de åtgärder man så snabbt satt in. Långsiktigt så hoppas jag att skatt på representation sänks, arbetsgivaravgifter och moms justeras till rimligare nivåer, detta skulle medge generösare löner till våra medarbetare samt fler arbetstillfällen.

– Vi befinner oss i ett nät av regler och självkontroll som drar oerhörda kostnader, så regelförenklingar skulle vara av godo.