Annons

Poängsystem ska uppmuntra hållbara inköp

zoom Emelie Hansson
Emelie Hansson
NYHETER. Ett nytt poängsystem ska göra det enklare för Martin & Serveras kunder att se vilken klimatpåverkan olika produkter har. Emelie Hansson, hållbarhetschef på Martin & Servera, berättar att fler verktyg är på gång.
Annons

Den 11 maj introducerade Martin & Servera ett sätt att underlätta för sina kunder att göra mer klimatsmarta val. I dagsläget har restauranggrossisten märkt upp inte mindre än 23 000 av sina produkter med klimatpoäng.

– När vi granskade vår totala klimatpåverkan insåg vi att de produkter vi säljer har störst påverkan och det var därför viktigt för oss att arbeta tillsammans med våra kunder för att minska vår klimatpåverkan, säger Emelie Hansson, hållbarhetschef på Martin & Servera och fortsätter:

– Utsläppen från livsmedelssektorn står för cirka 20–30 procent av de globala klimatutsläppen. Det kan vara svårt att göra skillnad om man saknar kunskap och data om sina egna utsläpp. Därför såg vi en stor möjlighet att underlätta för kunderna att välja klimatsmarta produkter genom att tillhandahålla den här informationen.

Poäng visar varans klimatavtryck

När kunden lägger varor i sin digitala kundkorg finns information om produkterna i varans produktkort. Utöver pris, ursprung och näringsvärden har kunderna nu även tillgång till klimatpoäng för varje vara. Genom att tilldela varje vara en klimatpoäng på en skala från 1 till 100, där 100 betyder minst klimatpåverkan, blir det lätt för kunden att bedöma varans klimatavtryck.

– På det här sättet blir det enklare att göra medvetna val genom att välja produkter med högre klimatpoäng. Vi har kvar fair trade, ekologiska varor med mera, det här är ett komplement, säger Emelie Hansson.

Världens största databas

Martin & Servera har ingått ett samarbete med Consupedia, som har utvecklat världens största databas för hållbarhetsinformation om livsmedel.

–  Consupedia använder sig av data som baseras på pålitlig forskning från forskningsinstitutet Rise. Deras standard för klimatdata är välbeprövad och ansedd som den mest tillförlitliga inom branschen. De har också tagit fram andra hållbarhetsvärden – klimatpåverkan är ju en av flera hållbarhetsfrågor – det finns ju fler, som till exempel biologisk mångfald och arbetsvillkor.

Kunder som har haft möjlighet att testa poängsystemet har gett positiv feedback och visat stort intresse för att lära sig mer om hur de kan använda informationen för att sätta upp sina egna hållbarhetsmål. Det har också väckt reflektioner kring ämnen som matens klimatpåverkan och de betydande skillnaderna mellan växtbaserad och animalisk föda.

– Från det vi äter i Sverige kommer 70 procent av klimatpåverkan från produktionen av animaliska livsmedel. Man behöver inte sluta sälja kött, men det finns olika knep för att få fler att välja mer grönt på tallriken, till exempel att lyfta de vegetariska rätterna och dess goda kvaliteter och inte beskriva dem som alternativ utan som huvudrätt.

Utvecklar fler verktyg

Martin & Servera har planer på att fortsätta utveckla poängsystemet och erbjuda fler verktyg för att stödja kunderna i deras strävan efter hållbarhet.

– Vi utvecklar nu flera verktyg tillsammans med våra kunder för att göra det enkelt att välja och kommunicera klimatsmartare val.  Bland annat hoppas vi kunna hjälpa kunderna att koppla ihop recept med klimatpoäng.

Emelie Hansson svarar tydligt ja på frågan om lågkonjunkturen påverkar våra matvanor.

– Konsumenter tenderar att välja mindre mängder frukt och grönsaker samtidigt som konsumtionen av kött ökar. För att få förbättrad hälsa och minska klimatpåverkan krävs en gemensam ansträngning med hjälp av information och kunskap. Det är en uppgift som hela samhället behöver ta ansvar för. Det räcker inte med att några få aktörer agerar, utan det är bäst om så många som möjligt bidrar så mycket de kan så att vi tillsammans främjar positiva förändringar, säger hon.