Annons

Politiker ska bli bättre på att möta Jönköpings-krögare

zoom Kent Ly, ägare av Junglethai och ordförande i Taste JKGP är nöjd efter mötet med stadens politiker.
Kent Ly, ägare av Junglethai och ordförande i Taste JKGP är nöjd efter mötet med stadens politiker.
NYHETER. Den djupfrysta relationen mellan Jönköpings krögare och kommunen kan vara på väg att tina upp. Under tisdagen möttes politiker och den lokala krögarföreningen efter kommunen fått kritik.
Annons

– Många företagare känner att de hålls tillbaka och möter motstånd från kommunen. Så ska det inte behöva vara, säger kommunalråd Ilan de Basso (S).

Debattens vågor har gått höga hela våren i Jönköping. Det har handlat om svårigheter att få serveringstillstånd, krångliga regelverk och inkonsekventa bedömningar.

Dialog behövs

Men en islossning kan vara på väg. På tisdagskvällen hölls ett möte som krögarnätverket Taste JKPG och Visita tagit initiativ till. På plats var kommunalrådet Ilan de Basso (S) och Christoffer Gullberg (M), 1:e vice ordförande i socialnämnden. Kent Ly, ordförande i Taste JKPG, var nöjd med mötet efteråt.

– Det var ett väldigt bra och konstruktivt möte. Besöksnäringen spelar en viktig roll för att göra Jönköping till en ännu mer attraktiv stad. Då behöver vi ha en bra dialog med beslutsfattarna.

Kritiken mot kommunens tillståndshantering har eskalerat efter turerna runt restaurang Spiras och restaurang Vys serveringstillstånd. I förra veckan tog socialnämndens ordförande Ola Nilsson (KD) time out efter att stjärnkocken Tommy Myllymäki krävt en ursäkt av Socialnämnden.

Samtidigt gav sig Ilan de Basso in i debatten och menade att kommunen måste se över sitt bemötande och attityd mot besöksnäringen. Ett ställningstagande som han stod fast vid efter mötet med Jönköpingskrögarna.
– Tillståndsfrågorna är en av flera viktiga frågor. Jönköping befinner sig i en expansiv fas. Kommunen ska medverka till att skapa goda förutsättningar för bra evenemang och event. Besöks- och restaurangnäringen är central för att vi ska lyckas fullt ut.

Orättvisa bakom tillstånd

På mötet tog krögarna upp exempel tillståndsgivning som uppfattas som inkonsekvent.
– När krogen El Gordo sökte serveringstillstånd till klockan 02 fick de nej på grund av störningsrisk för boende. Men när restaurang Freddiessökte fick man ja, fastän det bara ligger 40 meter från El Gordo.

Lägre uteserveringsavgifter och serveringstillstånd till klockan 03 är konkreta önskemål från krögarna. Nu väntar ett nytt möte med besöksnäringen och politiker i juni. I höst hoppas Ilan de Basso att politiker över blockgränserna kan enas om förslag som underlättar för besöksnäringen. Hen menar att entreprenörer i branschen bör få en rimlig chans att pröva idéer. För det krävs en starkt serviceinriktad kommunal organisation och en fungerande dialog.

– Vi behöver ändra vårt arbetssätt. Det betyder inte att alla inte får exakt som man vill. Men reglerna ska vara tydliga och transparanta.