Annons

Privatgästerna tar över

zoom På Hotell Eggers i Göteborg har andelen utländska gäster ökat de senaste åren. Foto: Hotell Eggers
På Hotell Eggers i Göteborg har andelen utländska gäster ökat de senaste åren. Foto: Hotell Eggers
NYHETER. Visita räknar fortsatt med att 2019 blir ett bra år för hotellbranschen – trots en avmattning i konjunkturen. Beläggningen kan nå rekordnivåer men lönsamheten väntas bli något svagare än i den prognos som gjordes i slutet av 2018.
Annons

Farten i den svenska ekonomin sjunker. BNP-tillväxten 2019 landar på 1,5 procent enligt Konjunkturinstitutet, vilket är en betydligt lägre nivå än de senaste åren. Så sent som i fjol växte ekonomin med 2,3 procent.

Men avmattningen räcker inte för att rå på efterfrågan i hotellbranschen. Thomas Jakobsson spår en rekordnivå på beläggningen. Intäkten per tillgängligt rum (RevPAR) väntas landa på 2,5 procent i år. I slutet av förra året räknade Visita med 3 procent.

– På efterfrågesidan blir det sannolikt fortsatt bra. Priserna och lönsamheten kan utvecklas betydligt beskedligare. Det beror på att andelen privatgäster ökar, säger Thomas Jakobsson.

Han varnar dock för osäkerheten i prognosen.

– Riskerna är på nedåtsidan. Det är om kapaciteten byggs ut mer än jag räknat med.

Tillskottet av nya rum antas i den här prognosen bli två procent, vilket är i nivå med den långsiktiga ökningstakten och motsvarar ungefär 2 200 rum.

Rekordsnabb ökning

I fjol ökade antalet tillgängliga rum i nästan dubbelt så snabb takt, vilket gjorde att den genomsnittliga beläggningsgraden och lönsamheten i branschen utvecklades svagare än väntat.

De senaste åren är det framförallt i huvudstadsregion som hotellutbyggnaden eldats på. Stockholm stod för en tredjedel av alla nya hotellrum 2018. Trots den snabba utbyggnaden har Stockholmshotellen haft den bästa beläggningsgraden under en lång rad år. Men i fjol bröts trenden och hotellen i Göteborg hade den bästa beläggningsgraden i riket. Av den anledningen är Göteborg den storstad där rumspriserna ökat mest det senaste året medan genomsnittspriserna i Stockholm i princip legat still sedan 2017.

– Om jag förstått det rätt är många nya hotellrum på gång i Göteborg som därför kanske tar över att leda expansionstakten under nästa år, säger Thomas Jakobsson.

I Malmö, där antalet hotellrum ökat kraftigt, ligger rumspriserna betydligt lägre än i de övriga storstäderna och till och med lägre än i resten av landet.

Privatgästerna blir fler

En av de tydligaste och viktigaste långsiktiga trenderna i hotellbranschen är att privatgästerna står för en större andel av bokningarna. För 15 år sedan var två av tre hotellgäster affärsresenärer medan privatresenärerna stod för en tredjedel. Idag är närmare varannan hotellgäst en privatresenär och om trenden håller i sig kommer privatgästerna att dominera inom några år.

Thomas Jakobsson ser både möjligheter och utmaningar för branschen. Privatgästerna påverkas mindre av konjunktursvängningar och kan lockas med sänkta priser för att öka beläggningen och kompensera bortfall från affärsgäster. Samtidigt riskerar det att gå ut över lönsamheten.

– Ju större andel privatgäster desto lägre prisnivå.

En annan trend är att de utländska gästerna blir fler. Sedan början på nittitalet har deras andel ökat trendmässigt och de stod under 2018 för 26 procent av alla gästnätter.

Den svaga kronan har i hög grad bidragit till den ökade turismen från de största besökarländerna. Samtidigt tyder statistiken på att långväga resenärer ökar mest.

– Ökat välstånd och radikalt större medelklasser i enorma länder som Kina och Indien gör att turismen därifrån ökar naturligt om än från låga nivåer, säger Thomas Jakobsson.

Fler utländska gäster

På anrika hotell Eggers i Göteborg märks trenderna. Hotellet har funnit sedan 1859 och huserar i en K-märkt byggnad intill centralstationen. 2015 fick hotellet nya ägare när Varbergs Stadshotell tog över och sedan dess har hotellet renoverats.

­– De utländska gästerna har ökat de senaste åren. Här är en del kineser, en grupp vi inte hade förut, säger Eggers vd Jessica Vialleton.

­– Bland européerna är det en hel del italienare, som vi inte hade så många tidigare. Holländare och fransmän har vi också fått fler av.

Eggers tar emot både affärsgäster och privatgäster.

– Vi har en väldig ökning av privatgäster, säger hon.

Jessica Vialleton tror att privatgästerna lockas av den speciella miljön.

– Det är en kulturhistorisk och familjär känsla. Många upplever att det finns en äkthet – det här är inget ”koncept”, säger hon.

Suusify – ny hotellallians med frihet som ledord

Suusify – ny hotellallians med frihet som ledord

Johan Öhman är grundare av Suusify, framtidens hotellallians. Med hjälp av tillförlitlig data och smarta analyser ska alliansen hjälpa hotell att minska kostnader och öka intäkterna. – Vi ser också hur många hotell är l...