Annons

PUBLICERA EJ Orosmoln över den kommande avtalsrörelsen

zoom Sverige har i dag en av de högsta ingångslönerna i EU.
Sverige har i dag en av de högsta ingångslönerna i EU.
NYHETER. Ett av de största orosmolnen är fortsatta krav höjda ingångslöner och att nivån på löneökningarna riskerar att bli för hög. 
Annons

Besöksnäringen klarar inte fler lönekostnadsökningar med tanke på att höjningen av arbetsgivaravgiften för ungdomar lett till kostnadsökningar som motsvarar 3,5 procent. Fokus bör i stället vara att underlätta inträdet på arbetsmarknaden för alla dem som i dag står utanför, säger Visitas vd Eva Östling.

Tuffare villkor

Pontus Sjöstrand, förhandlingsansvarig på Visita, har ett tufft jobb framför sig i den kommande avtalsrörelsen. I en bransch där medianmarginalen är på 2 procent skapar alla kostnadsökningar tuffare villkor, framför allt för småföretagare inom besöksnäringen.  

– Stora löneökningar i kombination med den slopade ungdomsrabatten på arbetsgivaravgiften för unga drabbar småföretag med små marginaler extra hårt. 

Enligt Visitas beräkningar motsvarar höjningen av arbetsgivaravgiften för ungdomar kostnadsökningar på 3,5 procent för medlemsföretagen. 

– Med tanke på att industrifacket har aviserat krav på 2,8 procent finns det risk för att märket blir alldeles för högt. Och vem vågar investera när det finns risk för ökade kostnader? I förlängningen kan det betyda ett minskat antal arbetstillfällen hos våra medlemsföretag, säger Pontus Sjöstrand.

Möjligheten att göra lönekarriär försvinner

Sverige har i dag de högsta ingångslönerna i EU och den mest sammanpressade lönestrukturen inom EU och OECD, konstaterar han.

– Fortsätter vi höja ingångslönerna försvinner möjligheten att göra lönekarriär. Blir lönetröskeln för hög minskar också möjligheterna att få ett första jobb, speciellt för personer som trots låg utbildning skulle kunna börja sin karriär med att utföra enklare jobb. Det blir helt enkelt för dyrt att anställa. 

Liksom Eva Östling menar Pontus Sjöstrand att avtalsrörelsen också ska handla om dem som inte har något jobb, och efterfrågar fler enkla jobb för unga och för nyanlända. 

– Detta kan bara ske genom en omprövning av hur man värderar ett inträde på svensk arbetsmarknad. Fortsatta krav på höjda ingångslöner skapar onödiga barriärer. Här efterlyser vi ett större ansvar från fackligt håll – för hela arbetsmarknaden.

Diskussioner om anställningsformer

Avtalsrörelsen kommer inte bara att handla om lönenivåerna. En annan viktig fråga för Visita är det fortsatta arbetet med företagsnära lönebildning där det lokala förhandlingsutrymmet är en central fråga.

– Vi har sedan tidigare i samarbete med facket tagit fram en modell och ett verktyg för lokal lönebildning, ”Lönepusslet”. En viktig fråga i avtalsrörelsen är hur våra medlemsföretag även i fortsättningen ska få bra förutsättningar att kunna använda det lokala fördelningsutrymmet, i syfte att arbeta med en långsiktig och positiv löneutveckling för sina medarbetare.

Avtal 16 kommer också med stor sannolikhet att innehålla diskussioner om anställningsformer, något som redan har aviserats från fackligt håll. 

– Det är viktigt att behålla möjligheten till visstidsanställning med nuvarande villkor. Hela vår näring styrs av behov och efterfrågan av tjänster, många gånger på tider då andra inte arbetar och under kortare och komprimerade perioder. Därför är det vitalt att vi får behålla flexibiliteten, säger Pontus Sjöstrand.

”Våra behov ser annorlunda ut”

Att titta på avtal i andra branscher som styrs av andra förutsättningar, såsom handeln, är fel väg att gå, anser han. 

– Våra behov ser annorlunda ut. Med sämre förutsättningar faller möjligheten att anställa alla dem som bara vill jobba vissa tider. Inom handeln har man dessutom sett att inskränkta regler faktiskt minskat antalet tillsvidareanställningar. Vad vi däremot ser är att visstidsanställningar ofta leder till en tillsvidareanställning. 

Avtalsrörelsen kommer för Visitas del också i fortsättningen att handla om att förenkla regelverk och kollektivavtal, för att underlätta för både medlemsföretag och anställda. Kompetensförsörjningen inom branschen är också en fråga som Visita prioriterar. 

– Det är viktigt att vi och facken har en gemensam syn på hur branschen och besöksnäringen ska fortsätta att utvecklas positivt, säger Pontus Sjöstrand.

Två ikoner slås samman för att revolutionera hotellbranschen

Två ikoner slås samman för att revolutionera hotellbranschen

När Amet & Partners och italienska världsaktören La Bottega slår sina påsar ihop bildas en ny jätteaktör. AMEGA LAB har som mål att omdefiniera upplevelsen av bekvämligheter