Annons

Rättvisa löneökningar är deras mål

zoom Viktiga förhandlingar väntar för Visitas förhandlingschef Antje Dedering och vd Eva Östling.
Viktiga förhandlingar väntar för Visitas förhandlingschef Antje Dedering och vd Eva Östling.
NYHETER. Nu pågår förberedelserna inför årets avtalsrörelse. I den ska Visita arbeta för att skapa så stort utrymme för individuell lönesättning som möjligt. 
Annons

Det ska löna sig att vara en skicklig engagerad medarbetare och de medarbetarna ska vilja stanna kvar i besöksnäringen. Det är Visitas huvudfokus inför årets avtalsrörelse. 

– Vi vill belöna erfarenhet och kompetens, säger Visitas förhandlingschef Antje Dedering. Det är vårt viktigaste mål när vi går in i 2017 års avtalsrörelse. 

För att arbetsgivare ska kunna göra det krävs ett så stort utrymme för individuell lönesättning som möjligt. 

– Ingångslönerna har ökat med 80 procent under 2000-talet, medan det som vi kallar utgående löner inte har ökat i samma takt. Vi vill vända den utvecklingen. Det är orättvist att en medarbetare med lång erfarenhet idag tjänar obetydligt mer än en medarbetare som aldrig tidigare har jobbat, säger Antje Dedering.

Men vill ni sänka lönerna?

– Nej, absolut inte. Det handlar inte om att sänka några löner. Vi vill att löneökningarna ska vara rättvisa i förhållande till vad medarbetarna har för kunskaper, erfarenheter och arbetsuppgifter. Det är det är som skapar grunden för våra avtalskrav. Det begränsade löneutrymme som vi har i besöksnäringen måste vi få möjlighet att använda på rätt sätt.

Den 7 februari ska Visita växla avtalskrav med Hotell- och restaurangfacket, HRF. Årets avtalsrörelse kan komma att bli mer komplicerad än förra årets, inte minst då LO nu har aviserat vad de kallar en låglönesatsning. Det innebär ett avsteg från den centrala princip som har gällt på svensk arbetsmarknad i två decennier, nämligen att industrin sätter ett kostnadstak som alla övriga avtalsområden, inklusive besöksnäringen, har att förhålla sig till. Det skulle med andra ord inte finnas något märke att hålla sig inom.

– Visita kan aldrig acceptera avsteg från principen att följa det märke som industrin har satt. Det är minst sagt oroande att LO frångår det tillvägagångssätt som parterna på arbetsmarknaden har varit överens om. Det kan få mycket allvarliga konsekvenser för svensk ekonomi, säger Antje Dedering.

Parternas ansvar

Visitas vd Eva Östling betonar att avtalsrörelsen ställer höga krav på arbetsmarknadens parter.

– Vi står inför stora samhällsutmaningar där vi som parter har ett ansvar att bidra till en långsiktig och hållbar utveckling på svensk arbetsmarknad och i samhället i stort, säger hon. 

Besöksnäringen är en jobb- och integrationsmotor. Många får sitt första jobb i besöksnäringen, en dryg tredjedel av medarbetarna i näringen är utlandsfödda och en knapp tredjedel är unga.

– För att vi ska kunna fortsätta ta det samhällsansvaret måste kollektivavtalen förändras så att de tar hänsyn till de stora skillnaderna i kompetens som finns mellan nyanställda och erfarna medarbetare, menar Eva Östling.

Läget inför avtalsförhandlingarna är något mer komplicerat än de senaste åren. Men Visita hoppas på konstruktiva förhandlingar, där även motparten förstår näringens behov och utmaningar.

– Det kommer att bli tuffa förhandlingar i år, det kan vi inte komma ifrån. Men vi arbetar för att skapa ett så stort utrymme för individuell lönesättning som möjligt. Visitas mål är att medlemmarna både ska kunna behålla duktiga medarbetare och anställa fler, avslutar Antje Dedering.