Annons

Regeringen ger 70 miljoner kronor till besöksnäringen

zoom Mer stöd till hårt pressad näring.  Jonas Jacobsson
Mer stöd till hårt pressad näring. Jonas Jacobsson
NYHETER. Regeringen öronmärker 70 miljoner kronor från regionalfonderna till företag inom besöksnäringen. Visitas vd Jonas Siljhammar välkomnar beslutet – men påminner om omställningsstödet. 
Annons

Som ett led i att möta coronakrisen ska ytterligare 70 miljoner kronor från regionalfonderna fördelas till små och medelstora företag inom turism och besöksnäringen. Regeringen vill ge Tillväxtverket rätt att utlysa 70 miljoner kronor för kapacitetshöjande insatser i besöksnäringens företag. Nu ska bara EU-kommissionen godkänna regeringens förslag.

– Det är viktigt för hela Sveriges konkurrenskraft och utveckling över hela landet att investeringarna sker där behoven är som störst, löd landsbygdsminister Jennie Nilsson kommentar.

Visitas vd Jonas Siljhammar välkomnar insatsen:

– Krisen inom besöksnäringen är inte över och det är självklart mycket positivt att regeringen gör den här insatsen för att stärka näringens möjligheter framåt. Krisen är dock fortsatt akut och nu är det viktigt att stödåtgärderna, inte minst omställningsstödet, förlängs.

Regeringen har även beslutat att förlänga Tillväxtverkets uppdrag att stödja inrättandet av en samverkansarena i besöksnäringen.

– Samverkansarenan kommer vara en viktig pusselbit i näringens återhämtning och omställning. Sammantaget skapar de här båda insatserna bättre förutsättningar för besöksnäringens företag att överleva och återstarta efter krisen, säger näringsminister Ibrahim Baylan.