Annons

Regeringen ser potential i besöksnäringen och nysatsar

zoom Mycket händer inom Svensk Turism, berättar ordförande Susanne Andersson Pripp.
Mycket händer inom Svensk Turism, berättar ordförande Susanne Andersson Pripp.
NYHETER. Regeringen ser outnyttjad potential i besöksnäringen och tar fram en nationell strategi. ”För första gången visar regeringen att vi är viktiga” kommenterar Susanne Andersson Pripp, som i dagarna firar ett år som ordförande för Svensk Turism.
Annons

I dag går näringsministern och landsbygdsministern ut med en nationell strategi  för att lyfta besöksnäringen och regeringen satsar 10 miljoner kronor. Vad är viktigast med detta?

– Det är dels ett signalvärde som visar att vi är en basnäring med potential och möjlighet att anställa människor, även om digitalisering och robotisering kommer påverka även oss.  Att både landsbygds- och näringslivsministern äger frågan visar också på hur regeringen ser på näringen, att hela landet ska leva: Besöksnäringens företag kan inte ta sitt hotell eller sin restaurang och bara flytta den till en annan stad eller annat land. Vi är förankrade lokalt. För första gången visar regeringen att vi är viktiga. Extremt viktiga för Sveriges välfärd. Det är inte kommuner och landsting som driver landet framåt. Och vad gäller frågan om hållbarhet och flygskam så är det här en indikation på att regeringen kanske ser det som mest hållbart att snabbare hitta sätt att lösa utsläppsfrågan, snarare än att man slutar flyga.

Hur tänker du om regeringens initiativ?

– Det är väldigt viktigt att regeringens strategi krokar arm med näringen. På många sätt är företagen beroende av det offentliga och utöver att flera regioner har utvecklade strategier för besöksnäringen så har många kommuner och SKL tankar och idéer. Så det är viktigt att tänka på hela spektrat. Pengarna har jag inte funderat på, jag blev bara så glad för att man lyfter fram branschen. Men nu är det viktigt att regeringen utvecklar en nära dialog med oss i näringen om vart pengarna ska gå. Näringen har redan kommit långt i att identifiera vägen framåt och det vore dumt att inte utnyttja det.

Vad gör Svensk Turism till en bra samtalspart för regeringen?

– Jag tycker att styrelsen i dag har samlat i princip alla viktiga delar av svensk besöksnäring – med transporter, besöksnäringen och handeln. Och fyllt på med regional kompetens, liksom representanter för storstäderna. Och även mycket inom sektorn ”göra”, som SLAO, STF, Svenska Möten och SCR. Och Passagerarrederierna. Svensk Turism är ett starkt team – vi kan tillsammans formulera besöksnäringens strategiska frågor.

Vad hoppas du att ni ska åstadkomma?

– Jag kommer vara jättenöjd när det blir som jag vill. Då kommer man ha en otroligt samkörd politisk strategi som fungerar väl med näringsstrategin och där det är tydligt vem som ska göra vad inom det offentliga. Och: man har skapat ett marknadsföringsbolag som synkar väl med det som näringen och regeringen kommit fram till. Idag äger ingen uppdraget att marknadsföra Sverige i Sverige.

Har året som ordförande för Svensk Turism överraskat dig på något sätt?

– Det är ju en så pass ung näring i bemärkelsen att samla sig och rymmer extremt många småföretagare. Inom många andra branscher har man en tydligt ritad karta. Den var kanske lite otydligare än jag trodde men den börjar landa nu.

Vad har du för frågor i huvudet just nu?

– Det är så många olika delar. Svensk Turism har tre ansvarsområden. Vi är hälftenägare i Visit Sweden tillsammans med staten. Vi har gemensamt arbete igång att se över bolagets mål. Detta bör kopplats ihop med strategiarbetet samtidigt som finansieringsmodellen inte är optimal och Visit Sweden behöver hänga med i den snabba digitala utvecklingen. Men nu har vi en näringsminister på plats och någon att diskutera med och det är fantastiskt bra.

– Andra ansvarsområdet är att vara forum för den svenska besöksnäringens strategiska utveckling. Där vi tillsammans med Tillväxtverket skapat plattformen Visit the Future,  där vi spanat in i framtiden och dragit slutsatser för vår näring. Visit the Future har också resulterat i nya, innovativa samarbeten med andra branscher.

– Vårt tredje ansvarsområde är att vara huvudman för ”Nationell Strategi för Svensk Besöksnäring”. Med hjälp av slutsatserna i projektet Visit the Future kommer vi kunna utveckla en ny strategi. Vi ser ingen konflikt i att regeringen tänker i samma banor. Vi behöver varandra om Sverige ska kunna utveckla en långsiktigt hållbar turism och växande besöksnäring.

Vad har varit viktigast hittills?

– Alla delar är lika viktiga. Svensk Turism pratar om vad som är strategiskt viktigt för hela näringen. Och det är viktigt att vi har med alla delar. Mitt uppdrag är att se till att vi har en stark styrelse som representerar näringen på bästa sätt. Just nu är det många bollar att springa på men framöver kanske vi kan fokusera mer.

Hur arbetar ni fram strategin som tar vid efter 2020?

– Världen omkring oss förändras hela tiden och i snabb takt. Så vi tar in hållbarhetsaspekten i allt och arbetar nu för att samla input från hela näringen. När vi har hört allt och alla ska den nya strategin läggas. Vi har strategin 2010 till 2020, men framåt är man inne på att ha levande dokument som kan ändras under resans gång. Vi måste både kunna sätta upp milstolpar och vara flexibla.

Du har själv två hotell i Östersund. Hur påverkar det ditt arbete med Svensk Turism?

– Det är tur att jag har bra personal! Men jag är ordförande och det är inte meningen att det ska vara ett heltidsarbete. Men sedan kan det vara lite högre belastning i perioder. Och jag hade inte tagit uppdraget om jag inte hade varit beredd att satsa. Jag vet också att blir det bra här så blir det även bra för mig som företagare. Jag har också fantastiska medarbetare på Svensk Turism och är en planeringsfascist, så jag får mycket gjort när jag är i Stockholm.

Vilka egenskaper har du mest nytta av i ordföranderollen?

– Jag är väldigt prestigelös och det är viktigt när det handlar om samverkan. Jag är entusiasmerande och får med mig folk. Och jag gillar resultat.

Hur ser du på din egen roll framåt?

– Jag är duktig på förändringsarbete, men inte en superförvaltare. Så jag är med så länge det är full fart.