Annons

Regeringen skyller återkrav på EU 

zoom Magdalena Andersson backar inte från kravet på återbetalning av omställningsstöd till hyra.  Kristian Pohl/Regeringskansliet
Magdalena Andersson backar inte från kravet på återbetalning av omställningsstöd till hyra.  Kristian Pohl/Regeringskansliet
NYHETER. Finansminister Magdalena Andersson tillbakavisar kritiken från Visita, om att restauranger och hotell retroaktivt krävs på stödpengar som gått ut till deras hyresvärdar. Det är inte fråga om en retroaktiv ändring, hävdar finansministern.
Annons

Besöksliv har bett finansminister Magdalena Andersson, som snart förväntas tillträda statsministerposten, att kommentera kritiken från Visita kring de nya krav som Skatteverket riktar till de företag i besöksnäringen som fått del av omställningsstöd och hyresnedsättning under pandemin.

I korthet handlar det om att verksamheter som beviljats hyresrabatt inte bara ska dra av sin egen hyresnedsättning utan även de stödpengar som betalats ut till hyresvärden i deras ansökan om omställningsstöd. Visita är starkt kritiskt till att reglerna, som infördes i maj i år, gäller retroaktivt från början av året.

Hur motiveras de ändrade reglerna? 

 – Enligt den aktuella regeln ska ett företag som söker omställningsstöd avräkna eventuellt hyresstöd som företagets hyresvärd fått eller kommer att få till följd av ett avtal om hyresrabatt mellan företaget och hyresvärden. Regeln har sin bakgrund i att hyresstödet enligt EU:s statsstödsregler räknas som ett stöd till hyresgästen, vilket får till följd att hyresstödet måste avräknas mot det ordinarie omställningsstödet, svarar Magdalena Andersson, i form av ett skriftligt uttalande från hennes sakkunniga medarbetare på finansdepartementet.

– Regeln är alltså i grund och botten en anpassning till EU-kommissionens tillfälliga ramverk för corona-relaterade stöd. Regeln krävdes alltså för att Sverige skulle få statsstödsgodkännande för det ordinarie omställningsstödet.

Hur vill regeringen kommentera kritiken? 

– Avräkningsbestämmelsen beslutades av regeringen samtidigt som regeringen beslutade att införa hyresstödet för 2021. Det är alltså inte fråga om en retroaktiv ändring då det innan denna tidpunkt inte fanns något hyresstöd för dessa perioder att beakta.

– I omställningsstödet gäller generellt att andra stöd för samma fasta kostnader ska räknas av och att företag som söker andra stöd efter att de har fått omställningsstöd är skyldiga att anmäla detta till Skatteverket, då det rör sig om en ny omständighet som kan påverka stödets storlek.

Är regeringen beredd att ändra reglerna? 

– Att ändra reglerna är mycket svårt då de grundar sig i EU:s statsstödsregler och är ett utslag av de diskussioner som regeringen förde med EU-kommissionen när omställningsstödet togs fram.

Visitas chefsekonom Thomas Jakobsson konstaterar att även om förändringen i sig själv inte är retroaktiv, har den ändå  helt uppenbart retroaktiv verkan, eftersom den infördes efter att de flesta ansökningar för första kvartalet redan hade behandlats.

– Om införandet inte kunde göras innan hyresstödslagstiftningen trädde i kraft hade man kunnat informera om detta innan eller vid ansökningstillfället. Detta förfarande och denna förändring tvingar uppenbart stödberättigade företag till minst möjliga förmånliga stödalternativ. Många hade hellre avstått hyresstödet till förmån för högre omställningsstöd, säger Thomas Jakobsson.

Rimligare med en ändring i lagen om hyresstöd 

Han anser att en relevant motfråga till regeringen är ”hur kan statsstödsreglerna räkna hyresstödet som ett stöd till hyresgästen när det de facto endast går till hyresvärden?”

– Man kan endast få omställningsstöd för den hyreskostnad som kvarstår efter hyresrabatt. Hyresgästen har därför redan minskat omställningsstödet med hyresrabatten, det vill säga med hyresstödet och hyresvärdens nedsättning.

Thomas Jakobsson konstaterar att kärnfrågan som finansministern behöver besvara är, att om statsstödsreglerna säger att återbetalning behöver ske, vore det inte rimligare att den som fått stödet, alltså hyresvärden, i så fall ska återbetala det via en ändring i lagen om hyresstöd?

– Hade detta framgått i ett normalt remissförfarande så skulle denna anmärkningsvärda situation förmodligen aldrig uppstått, säger Thomas Jakobsson.

Suusify – ny hotellallians med frihet som ledord

Suusify – ny hotellallians med frihet som ledord

Johan Öhman är grundare av Suusify, framtidens hotellallians. Med hjälp av tillförlitlig data och smarta analyser ska alliansen hjälpa hotell att minska kostnader och öka intäkterna. – Vi ser också hur många hotell är l...