Annons

Rekord för Kirunas besöksnäring

zoom Kiruna Lapplands vd Monica Risenius ser att antalet gästnätter i Kirunaområdet ökar. Foto: Colourbox
Kiruna Lapplands vd Monica Risenius ser att antalet gästnätter i Kirunaområdet ökar. Foto: Colourbox
NYHETER. Under 2019 hade Kiruna 484 000 gästnätter, en ökning med 8,3 procent från året innan. Tricket har varit att sprida besöken över året. Genom denna taktik har Kebnekaise fjällstation dramatiskt ökat antalet besökare under de senaste fem åren.
Annons

Under 2019 ökade antalet gästnätter med 8,3 procent i Kirunaområdet, vilket motsvarar 484 000 gästnätter enligt senaste statistiken från Statistiska centralbyrån, SCB. Till detta ska läggas 65 000 gästnätter från AirBnB, vilket totalt innebär att 2019 var ett rekordår för Kirunaområdet. Sommarsäsongen, juli och augusti, är sedan tidigare stark period, men under 2019 noteras även en stor ökning av antalet gästnätter i juni, jämfört med tidigare år.

Även vintern är en stark period som lockar många utländska besökare. De utländska gästnätterna hade ökade med 15 procent.

– För att turistnäringen ska fortsätta att utvecklas hållbart behöver vi sprida antalet besökare över året så att vi verkligen fortsätter vara en attraktiv året runt destination, säger Kiruna Lapplands vd Monica Risenius.

Tittar man specifikt på Kebnekaise Fjällstation, som drivs av Svenska Turistförening, märks en kraftig ökning av gästnätter de senaste fem åren, från 18 000 gästnätter 2015 till 22 000 2019. Här har trycket ibland varit så hårt under högsäsongen i juli och augusti att man inte lyckats bibehålla den service man önskar. Därför inleddes för några år sedan en satsning med lägre priser för logi i juni och september, vilket inte bara har lett till fler gäster under lågsäsong, utan även fler gäster totalt.

Anledningen till den ökade turismen i norr är enligt Risenius bland annat människors förändrade vanor och nya trender inom turismen.

– Vi ser att det är en lyckosam kombination som matchar med det unika med vår destination. Kiruna erbjuder möjligheten att kombinera unika naturupplevelser i form av äventyr, kultur och wellness. Upplevelser där möten med lokal kultur och platsens äkthet ofta har en hög prioritet hos dagens besökare, förklarar hon.

Risenius menar att turismen i Kiruna kommer att ha en fortsatt tillväxt genom att allt fler upptäcker attraktionen i destinationen och att gästbäddskapaciteten kommer att öka.

Dessutom ser hon att ökningen möjliggör fler jobb inom besöksnäringen.

– Allt tyder på fler och framför allt längre anställningar och vårt fokus är att öka antalet årsanställda. Det vi ser nu är att fler aktörer har underlag för att förlänga sina säsonger och därmed behålla viktig kompetens längre.

 Har ni genomfört några särskilda satsningar?
– Bland annat arrangerade vi under 2019 vår egen destinationsmässa där ca 40 turoperatörer från hela världen fick träffa våra aktörer under fyra dagar i september, berättar hon. Dessutom fick de uppleva stora delar av vår destination under temat – Framtidens turism är här. Som en av ägardestinationer till Swedish Lapland Visitors Board är det regionsgemensamma arbetet viktigt. Det innebär att vi tillsammans kan genomföra mer omfattande marknadsinsatser, som exempelvis digitala kampanjer, men också strategiskt påverkansarbete.

Suusify – ny hotellallians med frihet som ledord

Suusify – ny hotellallians med frihet som ledord

Johan Öhman är grundare av Suusify, framtidens hotellallians. Med hjälp av tillförlitlig data och smarta analyser ska alliansen hjälpa hotell att minska kostnader och öka intäkterna. – Vi ser också hur många hotell är l...