Annons

Rekordfå söker gymnasium inom hotell och restaurang

zoom
"Elever som går ut våra program är i det närmaste garanterade ett jobb", säger Peter Thomelius.
NYHETER. Den dåliga trenden upprepar sig. Även i år söker allt färre ungdomar till hotell- och restaurangutbildningar på gymnasienivå. Antalet ansökningar till program inom turism är rekordlåga. Det visar Skolverkets preliminära ansökningsstatistik.
Annons

Varje år sedan hotell- och turismprogrammet och restaurang- och livsmedelsprogrammet lanserades 2011 har antalet sökande minskat. Sökande till hotell- och turismprogrammet minskade i år med hela 13,3 procent, vilket är den procentuellt största minskningen av samtliga program i år. Sedan 2011 har antalet ansökningar minskat med 22,6 procent.

Sökande till restaurang- och livsmedelsprogrammet har minskat med mer än 8,4 procent sedan förra året och hela 39 procent sedan 2011.

 

– Vi jobbar långsiktigt med att öka antalet elever till både RL och HT genom vår kampanj Världens jobb, säger Peter Thomelius, Utbildnings- och HR-chef på Visita. Det är självklart tråkigt att inte fler elever söker till våra program då branschen skriker efter yrkesutbildade. Elever som går ut våra program är i det närmaste garanterade ett jobb.

 

Kockbristen – en stor utmaning

 

Det program som ökat mest i antal ansökningar är ekonomiprogrammet, vilket har 8 procent fler ansökningar än förra året. Programmet med störst procentuell ökning i antal förstahandsansökningar är Handel- och administrationsprogrammet, som har 13,9 procent fler ansökningar än förra året. 63,9 procent av alla sökande till ett nationellt program sökte i första hand ett högskoleförberedande medan bara 36,1 procent sökte ett yrkesprogram.

 

– Kockbristen är en stor utmaning för branschen och då eleverna minskar är det viktigt att det skapas fler vägar in i yrket genom yrkesvux. Tyvärr leder färre sökande till att restaurangskolor läggs ner, vilket innebär att många kommuner inte kan erbjuda restaurangutbildning. Detta trots att besöksnäringen växer i hela landet, säger Peter Thomelius.