Annons

Rekordsommar för besöksnäringen

zoom Högtryck för turismen i Sverige. Foto: Maud Lindholm
Högtryck för turismen i Sverige. Foto: Maud Lindholm
NYHETER. Sommaren 2019 slogs ett nytt rekord för besöksnäringen med 17 miljoner gästnätter. Flest utländska gäster kom från Tyskland.
Annons

Antalet gäster på hotell, vandrarhem och stugor under sommarmånaderna har aldrig varit fler än senaste sommaren. Det visar siffror från SCB:s inkvarteringsstatistik som bearbetats av Visita. Det är en ökning med 30 procent sedan 2010.

– Det är en mycket stark utveckling som skapar jobb och utveckling i hela landet, säger Visitas vd Jonas Siljhammar i en kommentar till siffrorna.

Vad ligger bakom den starka ökningen?

– Såväl inhemska som utländska gäster efterfrågar hållbara och naturnära upplevelser, något som näringen är duktiga på att erbjuda.

Ser du möjligheter till fortsatt tillväxt i samma takt?

– Det här är inget tak för besöksnäringen utan företagen vill fortsätta växa och utveckla sin verksamhet, men för att nå dit krävs satsningar på bland annat infrastruktur och företagens villkor.

Under perioden har många nya jobb skapats i besöksnäringen. Sysselsättningen i branschen växer tre gånger så snabbt som på den övriga arbetsmarknaden. Besöksnäringen har också den högsta andelen utlandsfödda, enligt en rapport från Visita.

Trots besöksnäringens starka utveckling de senaste åren vill mer än vartannat företag i branschen anställa fler, visar en rapport från Tillväxtverket.

Vad är viktigast för att besöksnäringen ska kunna fortsätta skapa jobb?

– Näringen måste bli bättre på att behålla kompetens och attrahera nya medarbetare. Dessutom krävs politiska åtgärder för att minska skatterna på att ha anställda och regelbördan, säger Jonas Siljhammar.

Stockholms län attraherar flest besökare. Besöksnäringen i huvudstadslänet har också ökat mest sedan 2010 följt av Skåne. På tredje plats kommer Jämtland där gästnätterna ökat med 43 procent sedan 2010. Intresset för fjällvandring har bidragit till att turismen under sommaren ökat snabbt. Bara under det senaste året har antalet gästnätter ökat med tio procent i Jämtland. Här är norska gäster den största kategorin av utländska besökare.

[Artikeln är uppdaterad]