Annons

Restaurangers försäljning går uppåt – tron på lönsamhet nedåt

zoom Restaurangindex visar bra försäljningsvolym hos svenska restauranger. Men företagarna själva är försiktigt inställd till sin lönsamhet.
Restaurangindex visar bra försäljningsvolym hos svenska restauranger. Men företagarna själva är försiktigt inställd till sin lönsamhet.
NYHETER. De svenska restaurangernas försäljningsvolym steg 8,4% under september jämfört med samma månad 2015. Hos Visita mottar man siffrorna med viss försiktighet. ”Trots den här mycket starka tillväxten i omsättning så är företagen inte särskilt nöjda med sin lönsamhet”, säger Björn Arnek, Avdelningschef för Branschekonomi.
Annons

Ny statistik som SCB tagit fram i samarbete med Visita, Dagligvaruleverantörernas Förbund (DLF) och Svensk Cater visar en uppgång i försäljningsvolym på 8,4% mellan september i år och samma månad 2015.

–En sak som är viktig att komma ihåg är att de här siffrorna är preliminära. Det är inte alls omöjligt att de kommer korrigeras nedåt. Som exemplet med augusti i år, när man publicerade den siffran så hade försäljningsvolymen ökat med 6,2 procent. Nu när septembersiffran kom så har man justerat augusti ner till 3,7 procent, säger Björn Arnek, Avdelningschef för Branschekonomi.

 

Företagarna inte nöjda med lönsamheten

Han säger vidare att det är en tendens i Restaurangindex man på Visita har sett det senaste halvåret. De preliminära siffrorna tenderar att vara lite högre än de definitiva. Och väger man in resultat från Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer ser det annorlunda ut.

–Trots den här mycket starka tillväxten i omsättningen så är företagen inte särskilt nöjda med sin lönsamhet. I det tredje kvartalet 2016 så var det fler restaurangföretagare som sa att de hade dålig lönsamhet än att de hade en bra lönsamhet i Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer, säger Björn Arnek.

Varför tror Visita att det är så?

–Ett skäl kan vara de kostnadsökningar restaurangföretagen fått, inte minst genom de höjda arbetsgivaravgifterna för unga, säger Björn Arnek.

 

Hedda fick sitt drömjobb – blir chef på sin gamla arbetsplats

Hedda fick sitt drömjobb – blir chef på sin gamla arbetsplats

Behovet av kompetent personal i hotell- och restaurangbranschen är stort. För att möta det utökas nu utbildningen Hotel & Restaurant Manager med en helt ny utbildning i Norrtälje och Skellefteå