Annons

Rezidors svenska hotell går bra – trots tufft 2016

zoom
NYHETER. Rezidors svenska hotell fortsatte att gå bra under sista kvartalet. Intäkterna per tillgängligt rum steg, främst på grund av ökad beläggning. Samtidigt var utvecklingen betydligt starkare för de danska hotellen.
Annons

Rezidor redovisar lägre intäkter men förbättrad lönsamhet i sitt bokslut för 2016.

De lägre intäkterna beror på att ett antal olönsamma hotell avvecklats. Samtidigt ökar intäkten per tillgängligt rum, RevPAR, vilket förbättrar resultatet.

 

Ökad beläggning i Norden

Trenden märks tydligt på nordiska marknaden där RevPAR steg i samtliga länder under året. Hotellen i Norden fortsatte att gå starkt under årets sista kvartal, främst till följd av ökad beläggning.

Framförallt de danska hotellen går bra med en dubbelt stå starkt utveckling som de svenska hotellen under fjärde kvartalet.

I övriga delar av Europa är det fortsatt press på de franska och belgiska hotellen i spåren av terrorattackerna.

–2016 var ett turbulent år för besöksnäringen och för vårt bolag, och fjärde kvartalet var inget undantag, kommenterar Rezidors koncernchef Wolfgang M Neumann och tillägger:

–Ökad osäkerhet till följd av terroristattacker och lägre oljepriser påverkade vissa nyckelländer negativt. Trots att vi fortsatt att vinna marknadsandelar för femte året i rad har resultaten påverkats av dessa externa faktorer.

 

HNA:s köp fullföljs

I Europa är det, förutom Norden, främst Storbritannien, Irland och Östeuropa som går bra.

Utvecklingen är också svag för hotellen i Turkiet och övriga Mellanöstern på grund politisk oro och ett lågt oljepris.

Samtidigt expanderar Rezidor i snabb takt med 18 nya hotell under året. Rezidor etablerade sig i flera afrikanska länder och tillväxten på kontinenten väntas fortsatta de kommande åren.

Dessutom fullföljs nu kinesiska HNA Tourism Groups köp av Rezidor. HNA förvärvade i fjol Rezidors huvudägare Carlson Hotels. Affären komplicerades av att Rezidor är noterat på stockholmsbörsen och har en rad andra aktieägare.

I december lämnade HNA ett uppköpserbjudande till Rezidors aktieägare, som löper ut den 10 mars. Om budet accepteras kommer Rezidor att avnoteras från Stockholmsbörsen.