Annons

Rökförbudet på uteserveringar: ”Lagen måste prövas”

zoom Osäkerhet kring hur den nya lagen ska efterföljas.
Osäkerhet kring hur den nya lagen ska efterföljas.
NYHETER. Den första juli träder lagen om rökförbud på uteserveringar i kraft. Bland ansvariga krögare finns frågetecken hur man ska efterleva förbudet. ”Det är klart att man vill ha förutsättningarna 100 procent klara, men vi vet sedan tidigare att lagstiftningen kommer att behöva testas”, säger Josefin P Jonsson, Folkhälsomyndighetens enhetschef för tobaksprevention.
Annons

Det var i december som riksdagen klubbade igenom beslutet om rökförbud på allmänna platser. Förutom uteserveringar innefattar den nya lagen allmänna platser som busshållplatser, lekplatser och entrén i offentliga miljöer. För krögarna som bär ansvaret för lagens efterlevnad finns, som Besöksliv tidigare har rapporterat, många frågetecken. Till exempel: Vilket avstånd som rökarna ska hålla från själva uteserveringen eller entrén.

– Det finns potentiella svårigheter med efterlevnaden av lagen och hur man ska följa upp med lagstiftningen. En av frågorna som vi inte kunnat svara på innan detta trätt i kraft är avstånd. Det kommer visa sig först när man prövar lagstiftningen, säger Josefin P Jonsson, Folkhälsomyndighetens enhetschef för tobaksprevention.

Den som röker bär inte ansvaret utan det är verksamhetsutövaren som kan få administrativa sanktioner från den lokala myndigheten.

– Röks det vid en uteservering och det blir anmält så kommer det slutligen prövas av en domstol och då sätts praxis.

Finns det förståelse att krögare känner en viss oro inför att det saknas konkreta riktlinjer?

– När det läggs skyldigheter på en så är det klart att man vill ha förutsättningarna 100 procent klara, men det vet vi sedan tidigare att lagstiftningen kommer behöva testas.

Josefin P Jonsson säger att Sverige i jämförelse med andra länder gjort ett ”mjukt” förbud och därmed inte angett respektavstånd. I andra länder har man ritat ut var gränsen går. I och med att rökarna nu ska lämna serveringsområdet kommer det också att bli mer skräp på gatan.

Är även det krögarnas ansvar?

– Nu blir det byråkratsvar från mig: Nedskräpning är inte en folkhälsofråga utan snarare en fråga för den som jobbar med miljöfrågor så vi har inte tagit tillställning till det. Som rökare måsta man ta ansvar för att inte skräpa ner. Mycket av skräpet ute kommer från just tobaksanvändning.

De flesta nattklubbar har idag rökrutor utomhus separerade från entrén. Men när rökarna nu ska bege sig bort från entrén kan detta innebära ordningsproblem. Och även kräva mer tillsyn för att förhindra medhavd alkohol utanför serveringsområdet.

– Det är ingen fråga som vi har kikat på. Det blir en fråga för de som driver anläggningarna att svara på. Det är inte vår sak att komma med rekommendationer, det är en ordningsfråga och det finns en ordningslagstiftning som inte vi råder över, säger Josefin P Jonsson.

Rökbås, av den typ som finns på flygplatser, skulle kunna vara en lösning. Då behöver ventilationen hålla rätt standard så att den inte påverkar arbetsmiljön.

– Om du går ut och käkar på krogen är det inte speciellt vanligt med rökrum, men när de här bestämmelserna träder i kraft kanske man hänvisar gäster till ett sånt och man har rätt att ha dem om det är tillräckligt bra ventilation.

Rökförbudet gäller även på sportarenor där det kan vara svårt att ha överblick. Ansvaret att se till att lagen efterföljs ligger hos den som äger och driver anläggningen liksom att det tydligt skyltat.

När lagen träder i kraft första juli har rökarna rökt som vanligt sedan uteserveringarna kom i maj.

Hur ser ni på frågan om hur övergången ska gå till?

– Ansvaret ligger på kommunerna eftersom de är tillsynsmyndigheter och de i sig behöver ha en bra dialog med de som driver uteserveringarna: att de börjar skylta upp nu. I lagstiftningen finns det en skyldighet att jobba med att informera gästerna.