Annons

Så bidrar influencers och sociala medier till överturism

zoom Jörgen Eksell är en av de forskare som tittar på problemet<br />
 med överturism som breder ut sig i allt fler städer. Foto: Colourbox, Lunds Universitet
Jörgen Eksell är en av de forskare som tittar på problemet
med överturism som breder ut sig i allt fler städer.
Foto: Colourbox, Lunds Universitet
NYHETER. När Formas delade ut 70 miljoner kronor till forskning gick en del till ett projekt som undersöker fenomenet överturism. I ett av delprojekten tittar man på influencers och sociala mediers makt över turismens flöden. "Vissa destinationer får väldigt mycket uppmärksamhet", säger forskaren Jörgen Eksell.
Annons

Formas beslutade häromdagen om över 70 miljoner kronor till forskning om hållbar turism och besöksnäring. Fyra forskningsprojekt fick mellan 15,5 – 19,2 miljoner kronor var till forskning under fyra år.

Ett av de projekt som medlen hamnade hos var Urban turismutveckling i förnyelse: hantera hållbarhet i tilltagande turismflöden, som har fokus på problemet med överturism.

Projektet ligger inom ramen för strategisk kommunikation, och är ett samverkansprojekt med service management och tjänstevetenskap på Lunds universitet.

– Vi adresserar ”overtourism”, som det talas mycket om i medierna just nu, man ser det bland annat i Köpenhamn, Amsterdam och på Mallorca. Vi försöker titta på vad som orsakar problem, och skapa strategier för att motverka dem, säger universitetslektor och projektledare Jörgen Eksell.

Varför är det viktigt att forska inom överturism?

– Den största ökningen av turism sker just i städer, och med de ökade strömmarna så ökar problemen inom miljö, kulturarv, och inte minst relationerna med dem som bor i städerna.

Aktuellt ämne

– Det behövs en stor satsning på detta som inte bara innefattar de ekologiska perspektiven på hållbarhet, utan även social, kulturellt och ekonomiskt. Just genom att samverka mellan institutioner och sex forskare så har vi möjlighet att lägga ihop komponenter som adresserar problemen utifrån olika perspektiv.

Är tanken att ni ska hitta lösningar på problemet med överturism?

– Lösningar är centrala i projektet, och vi har fyra delprojekt som adresserar olika utmaningar och ska presentera lösningar på olika problem. Det är ett väldigt lösningsfokuserat projekt.

 Vad skulle en lösning kunna vara – har du någon tanke redan nu?

 – Ett av delprojekten handlar om hur sociala medier och influencers påverkar turisters resande. Genom dem får vissa destinationer och platser väldigt mycket uppmärksamhet, vilket påverkar antalet besökare, vilket i sin tur skapar problem när alla vill åka till samma ställe. Här ska vi undersöka om man i stället kan se sociala medier och influencers som en resurs för att styra om flödet och turisternas rörelser i en stad, säger Jörgen Eksell.

Forskningsprojektet ska kommuniceras löpande under fyra år via webinars.