Annons

Inför midsommar: ”Krögarna tar mycket ansvar”

zoom Midsommarfirandet i Gropen i Leksand lockar vanligtvis 25 000 – 30 0000 gäster. I år uteblir firandet.
Midsommarfirandet i Gropen i Leksand lockar vanligtvis 25 000 – 30 0000 gäster. I år uteblir firandet.
NYHETER. Tanum och Leksand är två av Sveriges starkaste midsommarkommuner sett till antalet firare. Men lättade reserestriktioner ökar risken för smittspridning. Kommunerna är väl förberedda och hoppas att även besökarna tar sitt ansvar.
Annons

Med sina 25 000 – 30 0000 gäster i Gropen har Leksand sannolikt världens största midsommarfirande, som vanligtvis pågår under hela tre veckor. Men i år blir det, liksom på de flesta andra platser i landet en annorlunda midsommar. Trots att majstången står kvar sedan förra året uteblir dekoration och firandet kring den.

– Våra rekommendationer är att låta stången stå i år, och att fira midsommar på ett säkert sätt i mindre grupper, säger Per Strid, näringslivschef Leksands kommun.

Även alla de aktiviteter kopplade till firandet, som uppträdanden, dans och barnfirande, och som normalt sett startar redan som idag torsdag, uteblir.

– Vårt midsommarfirande är en jättestark reseanledning, inte minst för de som bor i de 4 000 fritidshus vi har i kommunen. Men i år har vi en önskan om att folk ska komma på ett mer säkert sätt och att det inte kommer för många, det är en viktig balans att försöka hålla, säger Per Strid.

Midsommar är Leksands största evenemangshelg och har stor turistekonomisk betydelse för näringslivet och kommunens platsvarumärke. För att påminna om detta har man producerat inspirationsfilmer som man lagt upp i sociala medier.

Inför sommaren haft kommunen anordnat löpande frukost-tv med besöksnäringstema där man har bjudit in gäster som diskuterat frågor rörande turismen i sommar.

– Denna kanal har varit extra viktig inför midsommar för att kommunicera social distansering.

Men man har också haft en löpande dialog med krögare och övrig besöksnäring. Hotellen i Tällberg och övriga boendeanläggningar har anpassat volymerna försatt kunna bedriva en säker verksamhet.

– Vi har pratar mycket med krögarna om hur de kan jobba med entrévärdar och vakter under midsommar. Vår myndighetsfunktion har besökt alla restauranger i kommunen och sett till att de har en bra bild över vad som kan väntas.

Hur har responsen varit från besöksnäringen?
– Alla vill göra rätt, så det är inget bekymmer, den stora utmaningen på midsommar är att det kommer tusentals människor. Krögarna tar mycket ansvar, vissa jobbar endast med förbokningar, andra tar beställningar via appfunktioner. Tillsammans har vi tittat på vad som är möjliga gästvolymer att ta in.

Kommunen har också förstärkt med nio egna vakter som ska cirkulera i centrum under midsommardagarna och hjälpa till att hålla avstånd utanför krogar och på andra områden där det väntas samlas mycket folk.

Har du någon oro för smittspridning?
– Vi har varit väldigt tydliga med att kommunicera det utmanande läget för alla näringsgrenar under midsommar, och vikten av att inte släppa på för att tjäna några kronor extra. Ingen vill vara den som blir ansvarig för att smittan drog igång igen. Alla förstår utmaningarna, det vi känner oro för är att individen inte tar sitt ansvar. Då kommer att bli tufft att stå där som krögare och säja nej.

Svåruppskattat besöksantal

Tanums kommun med orter som Grebbestad och Fjällbacka är en annan som lockar tusentals gäster under midsommarhelgen. Hur många det blir i år är svårt att uppskatta menar näringslivsansvarig Elenor Olofsson.

För att minska risken för smittspridning under helgen och även resten av sommaren, har man inom kommunen och tillsammans med företagare och besöksnäring vidtagit ett antal åtgärder.

Bland annat ska ett 40-tal bänkar placeras ut på offentliga platser i kommunen för att uppmuntra till att ta med hämtmat från restauranger och äta ute.

– De flesta restauranger har tvingats minska ned på sina sittplatser, så detta är ett sätt att försöka kompensera upp för förlorade intäkter. Det är också en åtgärd för att minska trängsel, säger Elenor Olofsson.

”Massor av insatser”

När besöksliv når henne har hon fullt upp med att bära bänkar och sätta upp skyltar med uppmaningar att visa hänsyn och hålla avstånd.

Liksom i Leksand har man i Tanums kommun under hela våren haft en nära dialog med besöksnäringen om att hålla balans mellan att ta emot gäster och samtidigt undvika smittspridning, inte minst inför midsommarhelgen.

– Det kommer mycket gäster då vi inom kommunen har många besöksorter som lockar, men våra företagen har gjort massor av insatser under våren för att minska risken för smittspridning. Tillsammans påminner vi och informerar från alla håll om att ta sitt ansvar, och alla är med på detta.

– Vi har haft tid på oss att förbereda oss för midsommar och sommar, och från kommunens håll har vi gjort många besök och bistått med rådgivning till företagen i besöksnäringen.

Med hopp om återhämtning

Kommunen har också anlitat trängselvärdar på de mest besökstunga orterna som Grebbestad och Fjällbacka, vars uppgift blir att påminna om att hålla avstånd.

Vad hoppas du på inför midsommarhelgen i Tanums kommun?
– Att det blir en fin helg, att det blir en möjlighet för företagen att återhämta sig lite, och att det blir en trygg midsommar för alla besökare, boende och sommargäster i kommunen.