Annons

Så gick det för Scandic förra året

zoom Haymarket i gamla PUB-huset i Stockholm är en Scandics storsatsningar i år.
Haymarket i gamla PUB-huset i Stockholm är en Scandics storsatsningar i år.
NYHETER. Scandic Hotels gick bra 2015 med ökade försäljning och vinst. På den norska marknaden är det tuffare och planerna på ett nytt storhotell i Stavanger ställs in.
Annons

Nyligen börsnoterade Scandic Hotels växte med 13 procent under 2015. De totala intäkterna landade på 12,2 miljarder. Även vinsten förbättrades. Rörelseresultatet steg till 613 miljoner från drygt 200 miljoner 2014.

­– 2015 kan summeras med ett starkt resultat för Scandic, vilket bekräftar det goda momentum som finns inom koncernen”, skriver koncernchefen Frank Fiskers i rapporten.

Rumspriser steg

Intäkten per tillängligt rum, RevPAR, steg och landade på 601 kronor för helåret 2015.

– En följd av den goda marknadstillväxten i Norden men det är även tydligt att våra strategier fungerar väl och fortsätter att ge oss kommersiell framgång, kommenterar Frank Fiskers.

Den svenska marknaden, Scandics största, gick bra under året. Både beläggningsgrad och rumspriser steg.

– Efter en ovanligt stark sommarperiod fortsatte efterfrågan under fjärde kvartalet att vara god, konstaterar Scandics koncernchef.

Bra fart på försäljningen av julluncher och julmiddagar i Sverige bidrog till det goda resultatet under fjärde kvartalet. Orosmolnen finns i Norge där nedgången inom oljeindustrin märks. Scandics intäkter på den norska marknaden krympte under fjärde kvartalet, mycket beroende på valutakurseffekter.

Slopar hotellbygge i Norge

Medan Oslo går fortsatt bra märks nedgången i Bergen och Stavanger, där beroendet av oljeindustrin är större. Scandic har därför beslutat att inte bygga det planerade storhotellet Stavanger Congress.

”Efter Rica-förvärvet har Scandic ett bra nätverk av hotell i Stavanger. Givet detta och under rådande marknadsförutsättningar har Scandic kommit överens med fastighetsägaren om att inte bygga det planerade hotellet Stavanger Congress.”, skriver Scandic i bokslutskommunikén.

– Det finns orosmoln om den norska konjunkturens utveckling under kommande år, samtidigt förväntas den försvagade norska kronan påverka privatresandet positivt. Beaktat detta är vår bedömning att marknadsförutsättningarna för branschen förblir gynnsamma även under 2016.