Annons

Så kan besöksnäringen öka tryggheten i stadskärnorna

zoom Ett nytt forskningsprojekt ska ta reda på hur besöksnäringen kan öka den upplevda tryggheten i sina stadskärnor. Colourbox
Ett nytt forskningsprojekt ska ta reda på hur besöksnäringen kan öka den upplevda tryggheten i sina stadskärnor. Colourbox
NYHETER. Hur påverkas turiststäder om besökare är rädda för att drabbas av sprängdåd, skjutningar eller terrorhandlingar? Och vilka insatser är mest trygghetsskapande enligt besökarna? Det ska ett pågående forskningsprojekt vid Lunds universitet ge svar på.
Annons

Efter de senaste årens terrordåd i europeiska städer, däribland i Stockholm, står det klart att den här typen av attacker oftast inträffar i folktäta miljöer vid oförutsägbara tillfällen. Därför anses upplevelsen av trygghet i dag vara grundläggande för hur attraktiv en stadskärna ses som.

– Känslan av trygghet är otroligt viktig både för svenska och utländska besökare, säger Cecilia Cassinger, som leder forskningsprojektet ”Rädslans geografi” vid institutionen för strategisk kommunikation på Lunds universitet.

Syftet är att undersöka hur besöksnäringen kan öka den upplevda tryggheten i sina stadskärnor. Till en början låg projektets huvudfokus på hur besökares rädslor för terrordåd påverkar urbana turistdestinationer, men under arbetets gång har beskrivningen breddats till att även innefatta rädslan för andra typer av oförutsägbart våld, som till exempel skjutningar och sprängdåd, ofta kopplat till gängkriminalitet.

– Sedan projektet startade i januari 2019 har det skett en hel del incidenter i flera av de tio svenska städer som ingår i studien. Händelserna har fått stort medieutrymme och vi tror att de påverkar besökarna på ett sätt som liknar rädslan för terrordåd, säger Cecilia Cassinger.

För att undersöka hur destinationerna arbetar för att öka den upplevda tryggheten i stadskärnan har forskargruppen arbetat med två olika enkätstudier. I den ena studien har centrumutvecklare i de olika städerna fått svara på hur de arbetar för att öka den upplevda tryggheten i stadskärnan. I den andra studien har besökarna fått svara på frågor om när och var de känner sig trygga eller otrygga i staden de besöker.

– Vi arbetar fortfarande med att analysera enkätsvaren, men vi kan redan nu se att det är stor skillnad mellan hur centrumutvecklarna och besökarna värderar trygghetsfrågan, säger Cecilia Cassinger.

Ett eventuellt våldsdåd hamnar långt ner på centrumutvecklarnas otrygghetslista. För dem är det istället mer förutsägbara hot, som exempelvis handel utanför stadskärnorna, som får fullt fokus. Besökarna skattar å sin sida trygghetsfrågan högt. Men enkätstudien gav även forskarna delvis oväntade svar.

– Besökarna verkar känna sig tryggare ju större stad de besöker, vilket vi inte hade väntat oss.

Dessutom pekar enkätstudien mot att trygghetssatsningar, som till exempel ökad närvaro av poliser, betonglejon på gågator och övervakningskameror, inte ökar besökarnas känsla av trygghet.

– Snarare ger det motsatt effekt. Kanske på grund av att den typen av insatser på sätt och vis signalerar att här kan farliga saker hända, säger Cecilia Cassinger.

Projektet pågår fram till december 2020 och innefattar även betydelsen av ryktesspridning om svenska städer i internationell nyhetsmedia och sociala medier.

– Vilket medieutrymme som ges till olika våldsdåd, både i Sverige och utomlands, spelar stor roll för besökarnas trygghetsupplevelse, säger Cecilia Cassinger.