Annons

Så kan hotellen tackla minskat affärsresande

zoom Hotell som tidigare kunnat luta sig på affärsgäster måste<br />
 kanske hitta nya vägar i pandemins spår.
Hotell som tidigare kunnat luta sig på affärsgäster måste
kanske hitta nya vägar i pandemins spår.
NYHETER: Under coronapandemin har affärsresandet fått stå tillbaka för digitala möten. Bland hotellaktörer finns en oro för att detta kommer leda till strukturella förändringar som kan få stora ekonomiska konsekvenser. Men det finns också förhoppningar om att ett breddat varumärke kan dämpa fallet.
Annons

Hur kommer affärsresandet se ut i framtiden, efter att coronapandemin är över? En undersökning gjord av Swedish Business Travel Association kunde visa att osäkerheten kring detta är stor. Bland de reseansvariga på företag i Norden som deltagit i enkäten var en vanligt förekommande spaning att digitala möten kommer dominera även på sikt.

För hotellaktörer som nischat in sig på affärsresor kan detta bli ett problem. Per Jonsson som är General Manager på Radisson Blu Hotel Malmö berättar om flera företagskunder som tidigt började omvärdera sin resepolicy.

– Även om vi får ett vaccin på plats och pandemin är över kommer inte vår bransch att vara i hamn. Det är så många strukturella förändringar som kommer påverka oss långt framåt, säger han och fortsätter:

– Vi har företagskunder som redan under förra året flaggade för att de kommer resa långt mindre i framtiden än vad de gjorde innan pandemin. Många ser att digitala möten kan ersätta fysiska möten i de flesta fallen. Vissa företag som vi har avtal med pratar om en halvering i affärsresande, och för oss innebär det såklart ett jättetapp ekonomiskt.

Peter Storckenfeldt, hotelldirektör på Scandic Continental i Stockholm, berättar även han om en kraftigt minskad aktivitet i affärsresandet under pandemin, men menar att majoriteten av deras företagskunder ändå velat ha kvar sina nuvarande avtal med hotellet.

– Människor kommer även efter pandemin ha ett behov av att mötas, både fysiskt och digitalt. Det är ett mönster som vi tydligt märker av. Men vi vet att affärsresandet kommer se annorlunda ut, och då är det viktigt att vi hittar sätt för att möta nya behov, säger Peter Storckenfeldt.

Bland annat har Scandic Continental satsat på så kallade hybridmöten där företag kan samla personal både på plats på hotellet och via länk. Det eventuella inkomsttappet vid kraftigt minskat affärsresande tror Peter Storckenfeldt på lång sikt kan kompenseras av ett ökat fritidsresande och en fortsatt stor hemestertrend.

Per Jonsson är också inne på att hitta nya målgrupper för att möta utvecklingen, oavsett hur den kommer se ut.

– Vi kommer inte kunna ersätta bortfallet av affärsresor i kronor och ören genom att erbjuda digitala möten på plats som ett koncept, men den delen är ändå viktig. Sedan handlar det om att se över vårt varumärke och försöka bredda oss. Vi på Radisson Blu Hotel Malmö har traditionellt varit starka inom internationella affärsresor men framåt bör vi se över möjligheterna att locka fler inhemska gäster där andra aktörer är större än oss i dag, konstaterar Per Jonsson.

”I princip total neddragning”

Besöksliv har frågar pressansvariga för tre av Sveriges största företag om hur pandemin påverkar affärsresandet framöver.

Hur mycket har ni tvingats dra ned på inrikes affärsresor under 2020?

Ericsson, Mikaela Idermark presskontakt.

– Ericsson införde den 25 februari en global restriktion mot icke-affärskritiska tjänsteresor, och denna restriktion gäller fortfarande. Sedan dess har tjänsteresor i princip varit obefintliga.

AB Volvo, Anna Abenius, assisterande presschef.

– Under Covid-19 och således under större delen av 2020 har vi endast tillåtit absolut affärskritiska resor, både nationellt och internationellt. Resandet har därmed reducerats till ett minimum under denna period.

Skanska, Jacob Birkeland, presschef.

– I princip total neddragning förutom de allra mest affärskritiska resorna.

Vilka förändringar kommer ni att göra gällande affärsresor/möten framåt?

Ericsson:

– Det finns inget beslutat ännu, men vi har redan innan pandemin sett över vår strategi kring tjänsteresor. Vi ska vara klimatneutrala 2030 och för att lyckas med det krävs olika åtgärder. Under pandemin har vi fått erfara att de flesta möten fungerar att ha digitalt.

 AB Volvo:

– Det är för tidigt för att dra några konkreta slutsatser om framtida affärsresepolicys. En sak är säker och det är att vi lärt oss otroligt mycket under pandemin och att arbeta digitalt har fungerat väl för oss. Samtidigt ser vi att det är fortsatt viktigt att besöka kunder, leverantörer och andra intressenter också i framtiden.

Skanska:

– Den diskussionen pågår nu. Det vi kan konstatera är att det går bra att mötas digitalt men det mänskliga mötet kan inte ersättas. Inte minst när vi vill vara kreativa, initiera nya projekt och arbeta utanför våra dagliga kontaktytor.

Hur kommer ni att förändra avtalen med de hotellkedjor ni har jobbat med hittills? 

Ericsson:

– Vi har inga planer på att förändra avtalen.

AB Volvo:

– Om det blir förändringar i några avtal återstår att se.

Skanska:

– Det är förtidigt att säga men klart är att avtalen ska svara upp mot våra behov.

Philips MediaSuite  – Nu med Netflix och Chromecast built-in

Philips MediaSuite – Nu med Netflix och Chromecast built-in

Enkel för gästerna att använda och kostnadseffektiv för hotellen. Philips MediaSuite är marknadens mest kompletta TV för hotell och professionella verksamheter