Annons

Så kan sydliga skidanläggningar möta klimatförändringarna

zoom Slaos Titti Rodling är optimistisk och tror att snölagring och annan teknik kan rädda skidsäsongen i södra Sverige. Foto: Slao/Vallåsen, Colourbox
Slaos Titti Rodling är optimistisk och tror att snölagring och annan teknik kan rädda skidsäsongen i södra Sverige. Foto: Slao/Vallåsen, Colourbox
NYHETER: Med mildare vintrar väcks frågor kring hur skidanläggningar i södra Sverige ska kunna möta utvecklingen och fortsätta erbjuda vinteraktiviteter. Men framtidstron finns där – ny teknik kan rädda skidåkningen.
Annons

Vintern 2019–2020 har väckt många reaktioner. Snöbrist och vårtemperaturer i januari har ställt till det rejält för skidanläggningarna i södra Sverige. Fyra köldnätter är allt som behövs för att komma igång med snökanonerna, men kylan har lyst med sin frånvaro i flera månader. Vad är lösningen för framtiden om det fortsätter komma milda vintrar?

Titti Rodling, vd för Svenska skidanläggningars organisation, SLAO, ser allvarligt på klimatförändringarna men är samtidigt optimistisk för att ny teknologi ska kunna möjliggöra skidåkning och vinteraktiviteter i söder även i framtiden.

– Det kommer bli ett varmare klimat på lång sikt och det har vi sett över tid, men det kommer fortsatt vara tillräckliga förhållanden för skidåkning. Det här året är det ovanligt stora skillnader i vårt avlånga land med snörekord i Kirunafjällen och besvärligt med mildväder i söder. Men vi har ett antal medlemmar i söder som har öppnat nu till sportloven tack vare effektiva metoder för att tillverka och lagra snö, säger hon.

Snötillverkningen utvecklas

Tekniken för att tillverka snö har utvecklats snabbt sedan 70-talet då man började använda tillverkad snö i skidbackarna. Metoderna blir mer och mer effektiva för varje år. Titti Rodling berättar också att nya innovationer för att göra snö i plusgrader är på gång, och kan spela en viktig roll i framtiden.

– Sedan har snölagring redan gjort en skillnad. Många av våra medlemmar i söder är experter på att hushålla med sina resurser och tillverka snö när det är kallt för att använda till nästa säsong, säger Titti Rodling.

Nina Lintzén är långloppsåkare i skidor och snöforskare vid Luleå Tekniska Universitet. Hon är huvudförfattare till en färsk studie där metoder för snölagring har undersökts. Genom laboratorietester har forskarna tittat närmare på hur väl olika material bevarar snön.

– Det kanske inte är hela räddningen, men snölagring kan fungera som ett komplement till snötillverkning och natursnö. Under en dålig vinter kan man ha ett snölager som gör att man kan bestämma när säsongen ska starta och säkerställa det öppningsdatumet, säger Nina Lintzén.

”Ganska enkelt”

Att lagra snö är ett kostnadseffektivt sätt att antingen förlänga skidsäsongen eller att säkra snö till nästa säsong. Genom att täcka den snö man vill lagra med sågspån eller textilier och förvara snön på en skyddad och skuggig plats minskar man smältningen.

– Det är ganska enkelt att lagra snö, även mindre anläggningar kan göra detta om man planerar väl, säger Nina Lintzén.

Snölagring är ett sätt att tackla allt mildare vintrar, men för att jobba mer långsiktigt krävs också politiska beslut som hjälper branschen att ställa om. Den internationella organisationen Protect Our Winters samlar skid- och brädåkare med samma mål – att väcka debatt och påverka beslutsfattare för att rädda vintern.

– Vi allierar oss med andra aktörer som kan påverka och skapar ett starkt nätverk som kan bli en röst i den allmänna debatten, säger Maja Tössberg, ledamot i Protect Our Winters Sweden.

Symbolvärde för nordbor

Maja Tössberg menar att snöbrist och milda temperaturer gör att klimatförändringarna känns närmare oss, och då förstår fler allvaret i situationen.

– Sedan är det inte det största problemet med klimatförändringar att vi inte kan åka skidor såklart. Men mildare vintrar och snöbrist har ett stort symbolvärde för oss nordbor, det får oss att inse att klimatförändringarna sker även här, säger hon och fortsätter:

– Vi kan ännu inte se alla effekter av den globala uppvärmningen, så det är svårt att förutspå i detalj hur vintrarna kommer bli i framtiden. Men kanske kan skidanläggningarna genom ny teknologi och snölagring förlänga sin säsong, eller få en säsong överhuvudtaget.